6-PHYTASE CẢI THIỆN VIỆC SỬ DỤNG PHỐT PHO VÀ CANXI

Acare VN Team
 

Phytase là các enzyme phá vỡ phytate, dạng lưu trữ phốt pho trong các thành phần thức ăn có nguồn gốc thực vật như bột đậu nành và ngô. Phốt pho phytate phần lớn không có sẵn cho động vật dạ dày đơn như gia cầm và lợn do hoạt tính phytase không đủ trong hệ thống tiêu hóa của chúng. Bổ sung thức ăn bằng phytase vi sinh vật làm tăng tính sẵn có của phốt pho phytate, giảm nhu cầu bổ sung phốt pho vô cơ và giảm bài tiết phốt pho.

 

Hai loại phytase chính là 3-phytase và 6-phytase, được đặt tên theo vị trí trên phân tử phytate nơi chúng bắt đầu khử phosphoryl hóa. 6-phytase được coi là hiệu quả hơn vì chúng hoàn toàn có thể khử phosphorylate phytate thành myo-inositol, trong khi 3-phytase để lại inositol phosphate thấp hơn còn sót lại. Các 6-phytase thế hệ mới như EcoPhytase SHS và CarePhos 10.000 SHS đã được thiết kế để có hoạt tính cao hơn trong phạm vi pH rộng, làm cho chúng vượt trội so với các sản phẩm phytase cũ[1].

EcoPhytase SHS (5.000 FTU/g) và CarePhos 10.000 SHS (10.000 FTU/g) là hai sản phẩm chứa 6-phytase chịu nhiệt cao giúp duy trì hoạt lực sau ép viên và có dạng hạt giúp trộn đều vào thức ăn.


Một số nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của 6-phytase mới trong khẩu phần của gia cầm và lợn. Augspurger và cộng sự. [2] cho  thấy 500 FTU / kg Buttiauxella phytase làm tăng tro xương chày và giữ phốt pho ở gà thịt được cho ăn khẩu phần ngô-đậu nành không có phốt pho vô cơ, tương đương với khẩu phần có 0,10% phốt pho có sẵn từ dicalcium phosphate. Lợi ích khoáng hóa và tăng trưởng xương tương tự đã được nhìn thấy với 250 FTU / kg ở lợn con [3].

 

Với liều lượng lên đến 1500 FTU/kg ở lợn xuất chuồng, 6-phytase làm tăng tro metacarpal và sức mạnh của xương [4]. Hoạt động cao hơn của 6-phytase cho phép phá hủy phytate lớn hơn trong suốt đường tiêu hóa, tăng cường lượng phốt pho sẵn có. Ngoài các thông số xương, phytase thế hệ mới có thể cải thiện khả năng tiêu hóa axit amin, sử dụng năng lượng và hiệu suất tăng trưởng [5].

 

Tác dụng của phytase được khuếch đại trong khẩu phần ít phốt pho, ít canxi. Nghiên cứu trên gà thịt cho thấy 500 FTU/kg 6-phytase phục hồi hoàn toàn tro xương chày và tăng trưởng khi canxi giảm[6]. Điều này làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn nhau của canxi và phốt pho. Phytase phá vỡ phức hợp phytate-canxi, làm tăng sự hấp thụ canxi. Cân bằng canxi và phốt pho tiêu hóa đúng cách là chìa khóa để khoáng hóa xương.

 

Các phytase thế hệ mới cho phép giảm thêm phốt pho và canxi trong khẩu phần trong khi vẫn duy trì hiệu suất. Ví dụ, Adedokun et al. [7] giảm tổng phốt pho 0,1% và canxi 0,15% trong khẩu phần ăn của lợn bổ sung 500 FTU/kg 6-phytase mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng, tro xương hoặc khả năng tiêu hóa phốt pho. Mức khoáng chất thấp hơn làm giảm bài tiết và chi phí thức ăn.

 

Hiệu quả cao của 6-phytase mới cũng cho phép siêu liều vượt quá mức truyền thống. Liều lên đến 10.000 FTU / kg đã cho thấy lợi ích cho sự tăng trưởng, sức mạnh của xương và sử dụng chất dinh dưỡng ở lợn và gia cầm [8][9]. Điều này có thể tối đa hóa sự phá hủy phytate và khả năng tiêu hóa protein. Tuy nhiên, đáp ứng dao động khoảng 1000 FTU/kg, vì vậy liều cao hơn có thể không kinh tế [10].

 

Tóm lại, 6-phytase vi khuẩn thế hệ mới như EcoPhytase SHSCarePhos 10.000 SHS là một công cụ mạnh mẽ cho người làm công thức thức ăn để giảm sự phụ thuộc vào các nguồn phốt pho vô cơ. Hoạt động cao của chúng trong phạm vi pH rộng và khả năng kháng pepsin cho phép giải phóng phốt pho phytate vượt trội khắp đường tiêu hóa. Liều 500 FTU/kg có thể thay thế phần lớn phốt pho vô cơ trong khẩu phần ăn của gia cầm và lợn mà không ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa xương hoặc hiệu suất tăng trưởng. Liều cao hơn tiếp tục cải thiện khả năng tiêu hóa protein và phốt pho. 6-phytase mới cho phép giảm nồng độ canxi và phốt pho trong các công thức, giảm bài tiết khoáng chất. Việc sử dụng nó đã làm tăng đáng kể tính bền vững của sản xuất động vật dạ dày đơn.

 

 

Trích dẫn:

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2405654519301866

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8654138/

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8791778/

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232799/

[5] https://www.adisseo.com/en/products/rovabio/rovabio-phyplus-
a-new-generation-phytase/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9311545/

[7] https://www.feedstrategy.com/blogs/feed-ingredient-insights/blog/
15445195/picking-the-right-phytase-when-phosphate-supply-is-low

[8] https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0377840119308223

[9] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095311917617015/
pdf?md5=c43f6207f19c813d6c58353308c7004b&pid=1
-s2.0-S2095311917617015-main.pdf

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7278453/

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4554856/

[12] https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/3998

[13] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2023.7973

[14] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32211525/

[15] http://sherekashmir.informaticspublishing.com/803/1/9781845936266.pdf

[16] https://www.researchgate.net/publication/330023521_Current_and_
Future_Applications_of_Phytases_in_Poultry_Industry_A_Critical_Review

[17] https://youtube.com/watch?v=P7lMD8aB8bs

[18] https://lpelc.org/managing-dietary-phosphorus-for-
livestock-and-poultry/

[19] https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.1c05917

[20] https://academic.oup.com/jas/article/100/2/skac037/6523280

[21] https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=2491&context=usdaarsfacpub

[22] https://www.mdpi.com/2072-6643/5/8/3074

[23] https://www.canadianpoultrymag.com/new-generation-phytase-1008/

[24] http://www.ipni.net/publication/bettercrops.nsf/0/
26DA4CB5683B37F9852579800082018E/$FILE/
Better%20Crops%201999-1%20p32.pdf

[25] https://www.abvista.com/news/what-is-phytase-
superdosing-ab-vista-explains-the-science

kỹ thuật khác