AMNIL

amnil-2288.jpg
1

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • Giảm mầm bệnh, tăng hiệu quả chăn nuôi 
  • Khả năng khử mùi hôi vượt trội 
  • Dùng chung được với nhiều loại kháng sinh
2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Amnil có chứa bốn chủng vi khuẩn bacillus, được phân lập, chọn lọc và thuần hóa từ những đàn heo năng suất cao, chọn từ thực tiễn chăn nuôi đại trà, điều này đảm bảo cho vi khuẩn thích nghi tốt nhất với hệ tiêu hóa của động vật và có thể khu trú trong đường tiêu hóa (khác với các chủng vi khuẩn phân lập từ đất, không thể khu trú trong đường tiêu hóa)

  • Bacillus licheniíormis *
  • Bacillus licheniíormis 2 
  • Bacillus subtilis 
  • Bacillus subtilis2
*Các tên chủng được nhà sản xuất mã hóa để bảo vệ bản quyền công thức

Chúng cạnh tranh với các vi sinh vật kị khí trong phân, tiết ra emzyme và các phức hợp kháng sinh trong dường tiêu hóa và môi trường bên ngoài. 

Amnỉl có ái lực cao với amoniac do chất tiết vi khuẩn làm giảm pH trong phân và giữ không cho amoniac thoát ra.

LIỀU DÙNG: Bổ sung vào thức ăn với liều 500g/tấn
SẢN XUẤT: United Animal Health, Mỹ
PHÂN PHỐI: Acare Vietnam

Thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ ACARE VN
DĐ: 0903022125, 0386870933


kỹ thuật


Please upgrade IE 8+, Download here