ẢNH HƯỞNG CỦA AXIT GUANIDINOACETIC TRONG KHẨU PHẦN ĂN CỦA LỢN ĐẾN NĂNG SUẤT, ĐẶC ĐIỂM THÂN THỊT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT


Bổ sung axit guanidonacetic (GAA) cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn, chất lượng thân thịt và chất lượng thịt lợn.Axit guanidonacetic (GAA) là tiền chất của creatine, đã cho thấy lợi ích về hiệu suất tăng trưởng và chất lượng thân thịt. GAA cho thấy độ ổn định cao hơn và giá thấp hơn so với creatine, điều này làm cho nó trở thành phụ gia thức ăn phù hợp cho lợn và gia cầm. Hai nghiên cứu được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung GAA trong khẩu phần đối với năng suất tăng trưởng, đặc điểm thân thịt và chất lượng thịt ở lợn từ lúc cai sữa đến khi xuất chuồng (Thí nghiệm 1) và lợn xuất chuồng được cho ăn GAA ở các khoảng thời gian khác nhau trước khi giết mổ (Thí nghiệm 2). Trong thí nghiệm 1, tổng số 360 lợn cai sữa (Duroc × [Landrace × Yorkshire]) với khối lượng ban đầu trung bình là 7,17 ± 0,03 kg được phân phối ngẫu nhiên thành 3 nghiệm thức ăn kiêng gồm 10 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. Chế độ ăn kiêng là đối chứng (Đối chứng; chế độ ăn cơ bản), chế độ ăn cơ bản + 0,08% GAA (0,08% GAA); và chế độ ăn cơ bản + 0,12% GAA (0,12% GAA). Thời gian của thí nghiệm là 150 ngày. Kết thúc thí nghiệm, xác định đặc điểm thân thịt và chất lượng thịt của 20 con trên mỗi nghiệm thức. Trong Thí nghiệm 2, 1.440 con lợn xuất chuồng [(Duroc × (Landrace × Yorkshire)), 56,15 ± 0,10 kg khối lượng)] được phân bổ ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức với 18 lần nhắc lại. Chế độ ăn kiêng là chế độ ăn đối chứng (Đối chứng; cơ bản), chế độ ăn cơ bản + 0,12% GAA cho ăn 60 ngày trước khi giết mổ (T1), chế độ ăn cơ bản + 0,12% GAA cho ăn 40 ngày trước khi giết mổ (T2) và chế độ ăn cơ bản + 0,12 % GAA cho ăn 25 ngày trước khi giết mổ (T3). Trọng lượng cơ thể được đo khi bắt đầu (120 ngày tuổi) và khi kết thúc (180 ngày tuổi) của thí nghiệm. Vào cuối nghiên cứu, các thông số chất lượng thịt và thân thịt được xác định từ 36 con lợn cho mỗi nghiệm thức.

Trong Thí nghiệm 1, 0,12% GAA làm tăng mức tăng trung bình hàng ngày (ADG) và G: F trong giai đoạn bắt đầu, lớn lên, xuất chuồng và giai đoạn tăng trưởng tổng thể (30 đến 180 ngày tuổi). lợn được cho ăn 0,12% GAA đã cải thiện năng suất thịt nạc so với Đối chứng. Không có tác động tương tác giữa việc bổ sung GAA và giới tính của lợn. Chất lượng thịt không bị ảnh hưởng khi bổ sung GAA ở lợn. Trong thí nghiệm 2, năng suất khối lượng, ADG và nạc cuối cùng của những con lợn được cho ăn T1 cao hơn Đối chứng và những con được cho ăn T3. Độ dày mỡ lưng của thân thịt của T1 thấp hơn Đối chứng. Kết luận, 0,12% GAA đã cải thiện năng suất tăng trưởng và năng suất thịt nạc ở lợn từ khi cai sữa đến khi xuất chuồng.

Những con lợn trước xuất chuồng được cho ăn khẩu phần bổ sung 0,12% GAA 60 ngày trước khi giết mổ đã cải thiện ADG, hiệu quả sử dụng thức ăn, và năng suất thịt nạc và giảm độ dày mỡ lưng so với những con được cho ăn khẩu phần không bổ sung GAA.

Jayaraman B, La KV, La H, Doan V, Carpena EM, Rademacher M, Channarayapatna G. Bổ sung axit guanidinoacetic vào khẩu phần ăn của lợn: ảnh hưởng đến năng suất, đặc điểm thân thịt và chất lượng thịt. Tạp chí Khoa học Động vật. Năm 2018; 96 (6): 2332-2341. https://doi.org/10.1093/jas/sky137

Nguồn Pig333
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác