ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG DẦU THÔNG BIẾN TÍNH, CROM NICOTINATE VÀ L-CARNITINE VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN HIỆU SUẤT TĂNG TRƯỞNG, ĐẶC ĐIỂM THÂN THỊT VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊT BA CHỈ CỦA LỢN.

Waylan, A. T., O'Quinn, P. R., Goodband, R. D., Unruh, J. A., Nelssen, J. L., Woodworth, J. C. và Tokach, M. D. 2003.

Khoa Khoa học Động vật và Công nghiệp, Đại học Bang Kansas, Manhattan, KS, Hoa Kỳ 66506.

Cho ăn riêng lẻ các chất bổ sung này đã cho thấy tác dụng có lợi đối với sự tăng trưởng và đặc điểm thân thịt ở lợn. Tuy nhiên, người ta biết rất ít về tác dụng hoặc tác động kết hợp của chúng đối với chất lượng thịt.

Bài báo xem xét ảnh hưởng của việc bổ sung khẩu phần ăn chứa tổ hợp 3 phụ gia dầu nhựa thông biến tính (tall oil, MTO), crom nicotinate (CrNic) và L-Carnitine đến hiệu suất tăng trưởng, đặc điểm thân thịt và chất lượng thịt ở lợn sinh trưởng-xuất chuồng.

Thông tin về phụ gia:

 • MTO có hàm lượng axit linoleic liên hợp (CLA) cao đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và độ nạc thân thịt ở lợn. Nó làm tăng nồng độ insulin, độ bão hòa chất béo và quá trình oxy hóa axit béo.
 • Crom là khoáng chất thiết yếu giúp cải thiện quá trình chuyển hóa carbohydrate, protein và lipid. Việc bổ sung crom giúp tăng tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn và cơ bắp đồng thời giảm sự tích tụ chất béo ở heo. Nó có thể làm tăng độ nhạy insulin và tổng hợp protein.
 • Carnitine tạo điều kiện vận chuyển axit béo vào ty thể để sản xuất năng lượng. Nó đã được chứng minh là làm giảm sự tích tụ chất béo và tăng cường cơ bắp ở lợn bằng cách chuyển chất dinh dưỡng sang tích tụ mô nạc.

Bố trí thí nghiệm:

 • 80 heo hậu bị lai được cho ăn khẩu phần có hoặc không có 0,5% MTO, 50 µg/kg CrNic và 50 mg/kg L-Carnitine trong thiết kế giai thừa 2x2x2.
 • Khẩu phần được cho ăn làm 2 đợt từ 45,4 kg đến 106,6 kg thể trọng.
 • Dữ liệu về tốc độ tăng trưởng, thân thịt, chất lượng thịt lợn và các đặc tính cảm quan được phân tích.

Những phát hiện chính:

 • Không quan sát thấy sự tương tác giữa các chất bổ sung đối với sự tăng trưởng.
 • Lợn được cho ăn MTO tăng trọng hàng ngày cao hơn. Lợn được cho ăn CrNic đã cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn.
 • Đặc điểm thân thịt không bị ảnh hưởng bởi chất bổ sung ngoại trừ phần bụng săn chắc hơn với MTO.
 • MTO tăng độ săn chắc cho bụng nhưng CrNic lại làm giảm tác dụng này.
 • Chất lượng thăn hầu như tương đương giữa các nghiệm thức. Lợn được cho ăn MTO có thăn thăn kém mềm hơn một chút.
 • Bổ sung MTO cải thiện độ cứng của lát thịt ba chỉ.
 • Nhìn chung, chất bổ sung không có tác dụng phụ lớn khi cho ăn kết hợp.

Hiệu suất tăng trưởng:

 • Lợn được cho ăn MTO có mức tăng trọng hàng ngày cao hơn 3% so với đối chứng, cho thấy lợi ích riêng của MTO.
 • Lợn được cho ăn CrNic có hiệu quả sử dụng thức ăn tốt hơn 5% so với đối chứng, chứng tỏ tác dụng riêng của CrNic.
 • Không tìm thấy sự tương tác giữa các chất bổ sung về tốc độ tăng trưởng, lượng ăn vào hoặc hiệu quả sử dụng thức ăn.

Đặc điểm thân thịt:

 • Năng suất thân thịt, mỡ lưng, diện tích cơ thăn và tỷ lệ nạc tương tự nhau về mặt thống kê giữa các nghiệm thức ăn.
 • Có sự tương tác giữa MTO và CrNic trong việc làm săn chắc bụng.
 • Lợn được cho ăn MTO không có CrNic có bụng săn chắc hơn tất cả các nhóm nghiệm thức còn lại. MTO tăng độ săn chắc của bụng trung bình 26%.
 • CrNic dường như chống lại một phần tác dụng làm săn chắc da của MTO.

Chất lượng thịt lợn:

 • Phương pháp xử lý không ảnh hưởng đến sự mất nước, màu sắc, độ pH hoặc quá trình oxy hóa lipid ở thăn.
 • Giảm nhẹ cảm giác đau khi bổ sung MTO.
 • Thịt ba chỉ từ lợn được cho ăn MTO cứng hơn đáng kể so với thịt ba chỉ từ lợn đối chứng.
 • Chất lượng thịt lợn nói chung hầu như không bị ảnh hưởng bởi các chất bổ sung trong khẩu phần ăn.

Phần kết luận:

 • Đã quan sát thấy lợi ích riêng của MTO và CrNic đối với hiệu suất tăng trưởng. Tuy nhiên, không có tương tác phụ gia nào xảy ra khi cho ăn các chất bổ sung kết hợp.
 • Độ nạc của thân thịt không được cải thiện, có thể là do sử dụng lợn nạc về mặt di truyền.
 • Chất lượng thịt lợn hầu như không thay đổi ngoại trừ thịt ba chỉ cứng hơn khi được bổ sung MTO.
 • Cho ăn kết hợp MTO, CrNic và L-Carnitine không mang lại lợi ích bổ sung rõ ràng cho lợn trong điều kiện của nghiên cứu này.
Acare VN Team Tóm tắt và Biên dịch

kỹ thuật khác