BỆNH QUÈ, LIỆT TRÊN GIA CẦM - NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

(Acare VN) Bệnh gây yếu chân, què hoặc liệt đặc biệt ở các giống gà vịt thịt có tốc độ lớn nhanh. Có nhiều nguyên nhân, nhưng 2 nguyên nhân chính là : 1- do vi khuẩn Bacterial Chondronecrosis with Osteomyelitis (BCO) và 2 - do thiếu một số loại khoáng và vitamin.
Thiệt hại do bệnh gây ra với người chăn nuôi là bao nhiêu? có biện pháp nào để khắc phục? Mời bạn xem video bên dưới để tìm hiểu chi tiết


Biên soạn: Acare VN Team

kỹ thuật khác