BMD GRANULATED 10%

bmd-granulated-10-2239.jpg
1

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • Tăng trọng nhanh, cải thiện khả năng chuyển hóa thức ăn và chất lượng thân thịt ở heo.
  • Kiểm soát bệnh hồng lỵ liên quan tới Treponema hyodysenteriae ở heo choai và heo vỗ béo.
  • Kiểm soát bệnh viêm ruột hoại tử ở heo con bú mẹ gây ra bởi Clostridium perfringens thông qua việc bổ sung thức ăn cho heo mẹ.
2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sử dụng BMD 10% trộn thức ăn với liều lượng như sau:

Loài

Công dụng

BMD 10% (g/tấn)

Heo con, choai, vỗ béo

Giúp tăng trọng nhanh

Kiểm soát bệnh hồng lỵ

100 – 300

2.500

Heo nái

Kiểm soát bệnh viêm ruột hoại tử ở heo con (cho heo nái ăn từ 14 ngày trước khi sinh đến 21 ngày sau khi sinh)

2.500

Không cần ngưng sử dụng trước khi xuất thịt

Sản xuất:
Zoetis
Thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ ACARE VN


kỹ thuật


Please upgrade IE 8+, Download here