CÂN BẰNG ĐIỆN GIẢI TRONG KHẨU PHẦN ĂN GÀ THỊT BỊ STRESS NHIỆT

By Ioannis Mavromichalis

NGHE ĐỌC

(Acare) Các chất điện giải (natri, kali và cloura) là những hợp chất có tác dụng hòa tan thành các phân tử âm dương trong dung dịch. Mối quan hệ giữa các hợp chất này được gọi là cân bằng điện giải trong khẩu phần ăn (DEB) và chịu ảnh hưởng bởi nồng độ của chúng.Nhu cầu với Natri, Kali và Clorua cao hơn trong điều kiện stress nhiệt.

Hội đồng nghiên cứu Quốc gia (Nutrient Requirements of Poultry, 1994) khuyến cáo sử dụng 0.2% natri (Na+), 0.2% Clorua (Cl-) và 0.3% Kali (K+) cho khẩu phần ăn của gà  thịt, nồng độ Natri và Clorua thấp hơn cho gà thịt trong các khẩu phần ăn vỗ béo. Tuy nhiên, dựa trên nghiên cứu hiện nay, chúng ta biết rằng trong điều kiện stress nhiệt, những yêu cầu này cần được tăng lên. Thật vậy, gia cầm có năng suất tốt hơn khi nồng độ ba chất điện giải này tăng lên, duy trì dEB khoảng 250 mEq/kg thức ăn. Sử dụng công thức sau: 

dEB (mEq/kg) = 1,000 x [Na(g/kg)/23 + K(g/kg)/39 – Cl(g/kg)/35.5]

Stress nhiệt gây ra việc thở quá mức, dẫn đến nhiễm kiềm đường hô hấp. Khi gia cầm thở quá mức, chúng hấp thụ quá nhiều khí carbon dioxide, dẫn tới việc giảm nồng độ acid cacbonic và hydro. Để phản ứng lại, thận điều chỉnh bài tiết và bài tiết các hợp chất này nhằm cân bằng acid –bazo. Kết quả là, sự cân bằng của các ion đơn hóa trị  - liên quan chặt chẽ tới cân bằng acid-bazo cũng thay đổi: Nồng độ Kali và Natri giảm, trong khi nồng độ Clo lại tăng lên. Ngược lại, người ta giả thuyết rằng, bằng cách thay đổi cân bằng điện giải trong khẩu phần ăn khi stress nhiệt có thể làm giảm thiểu tác động tiêu cực của stress nhiệt. vì vậy, một số muối được thêm vào khẩu phần ăn và nước của gà.

Ở đây cần lưu ý rằng, không phải tất cả các loại muối được sử dụng cho gà thịt đều thích hợp cho gà đẻ. Ở gà đẻ việc sử dụng không phù họp có thể làm giảm chất lượng vỏ trứng, do đó cần có sự kết hợp của các loại muối khác nhau. Tham khảo ý kiến của một số chuyên gia dinh dưỡng có kinh nghiệm là điều quan trọng để điều chỉnh cân bằng điện giải khi stress nhiệt ở gia cầm.


Nguồn: Feedstrategy
Biên dịch: ACARE Team

kỹ thuật khác