CHẤT CHỐNG OXI HÓA VÀ NHU CẦU VITAMIN E TỐI THIỂU

 By Ioannis Mavromichalis,

NGHE ĐỌC

(Acare) Chất chống oxi hóa ngoài khả năng bảo vệ thức ăn mà còn chống lại quá trình oxi hóa lipid – đây là một thách thức bị đánh giá thấp trong chăn nuôi. Cá nhân tôi tin tưởng vào khả năng oxi hóa ở tất cả các giai đoạn sản xuất.

Việc nhà máy sản xuất thức ăn quyết định sử dụng vitamin E ở liều cao hay một dạng hữu cơ của selen, hoặc vitamin E – luôn ở dạng vi bọc – hoặc thậm chí là chất chống oxi hóa phytogenic tự nhiên là vấn đề cần nên thảo luận với các chuyên gia dinh dưỡng về chuyên môn này. Cá nhân tôi thích sự kết hợp của tất cả các chất chống oxi hóa có thể có vì tất cả chúng đều có những cơ chế khác nhau và có tác dụng hiệp đồng hiệu quả.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng xin hãy nhớ rằng với tôi kinh nghiệm quan trọng hơn những bí quyết. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng: dù theo chiến lược chống oxi hóa nào thì chúng ta cũng không bao giờ được giảm hàm lượng vitamin E xuống dưới tiêu chuẩn của NRC. Tiêu chuẩn NRC là những số liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng và đều dựa trên những kết quả nghiên cứu không thể bác bỏ. Vitamin E không chỉ là một chất chống oxi hóa. Đây chỉ là một trong số những vai trò của chúng. Vì vậy, hàm lượng vitamin E tối thiểu phải được duy trì trong tất cả các loại thức ăn ở các giai đoạn. Tôi muốn đề xuất thêm biên độ an toàn cho tiêu chuẩn về vitamin E của NRC, nhưng tôi biết kể cả các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi có uy tín cũng đang sử dụng dưới mức tiêu chuẩn của NRC, vì vậy ít nhất chúng ta nên giữ đó làm tiêu chuẩn tối thiểu tuyệt đối.

Quay trở lại về vấn đề chất chống oxi hóa, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng ngay cả khi sử dụng vitamin E liều cao cũng không thể thay thế được vai trò của các chất chống oxi hóa khác – đặc biệt là Selen– vì mỗi chất đều hoạt động ở vị trí khác nhau trong màng tế bào. Đặc biệt đối với Selen, nên nghiên cứu kĩ ngưỡng an toàn vì ranh giới giữa tính hữu dụng và độc tính là khá nhỏ với khoáng chất này. Tôi thường sử dụng Selen với liều tiêu chuẩn rất gần với tiêu chuẩn được NRC đưa ra, trừ khi tôi hoàn toàn chắc chắn rằng vật nuôi được cho ăn ngũ cốc từ những vùng cực kỳ nghèo Selen trong đất và ngay cả khi đó, tôi vẫn hết sức cảnh giác về biên độ an toàn của Selen khi sử dụng.

Nguồn: FeedStrategy
Biên dịch: ACARE TeamVN 

kỹ thuật khác