ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HÀM LƯỢNG AXIT FOLIC KHÁC NHAU TRONG KHẨU PHẦN HEO CON SAU CAI SỮA


TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Folic Axit - Vitamin B9

Bổ sung axit folic trong chế độ ăn có thể cải thiện năng suất tăng trưởng và hình thái ruột của lợn con cai sữa.

Axit folic đóng một vai trò quan trọng trong đối với việc tích luỹ protein và tổng hợp mô và các mô đang phát triển nhanh chóng với tốc độ luân chuyển cao rất nhạy cảm với mức độ của nó. Thông thường, chế độ ăn cho heo sơ sinh chứa 6 đến 10 lần hàm lượng khuyến nghị bổ sung axit folic để ngăn ngừa sự thiếu hụt do không ổn định và lượng thức ăn hàng ngày không đủ. Bổ sung hàm lượng axit folic cao đã cải thiện hiệu suất tăng trưởng của heo con cai sữa trong các báo cáo trước đây. Tuy nhiên, trong khẩu phần ăn sau cai sữa thiếu kháng sinh và kẽm oxit, ảnh hưởng của axit folic đến năng suất sinh trưởng và cơ chế cơ bản lên hình thái và chức năng ruột ở heo con cai sữa vẫn chưa rõ ràng. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của axit folic trong khẩu phần đối với khả năng tăng trưởng, hình thái ruột và sự đổi mới tế bào biểu mô ruột ở heo con sau cai sữa. 28 lợn con (cai sữa ở ngày thứ 21, trọng lượng cơ thể ban đầu 6,73 ± 0,62 kg) được phân bổ ngẫu nhiên vào 4 nghiệm thức với 7 chuồng / khẩu phần và 1 lợn con / chuồng. Các heo con được cho ăn cùng một chế độ ăn cơ bản không có kháng sinh và không có oxit kẽm được bổ sung axit folic ở mức 0, 3, 9 và 18 mg / kg trong 14 ngày.

Kết quả cho thấy rằng việc bổ sung axit folic trong khẩu phần làm tăng tuyến tính chiều cao nhung mao (VH), tỷ lệ chiều sâu nhung mao (VH: CD) và diện tích bề mặt nhung mao (VSA). Các thông số được phân tích ADG, hàm lượng nitơ urê huyết thanh (BUN), VH, VSA và nồng độ folate trong huyết thanh (SF) phản ứng tuyến tính với nồng độ axit folic trong khẩu phần khi nồng độ axit folic trong chế độ ăn dưới 4,42, 5,26, 4,79, 3,47 và 3,53 mg / kg tương ứng, được đánh giá bằng hồi quy đường gãy hai tuyến tính. Trên những điểm dừng này, biến động của ADG, VH, VSA và SF tăng cao để đáp ứng với những thay đổi về nồng độ axit folic trong chế độ ăn. Hơn nữa, việc bổ sung axit folic trong khẩu phần làm tăng đáng kể hoạt động của lactase và sucrase trong niêm mạc hỗng tràng của heo con cai sữa. Biểu hiện mRNA của họ chất mang chất tan 6 thành viên 19 (SLC6a19), họ chất mang chất tan 1 thành viên 1 (SLC7a1), yếu tố hoại tử khối u-α (TNF-α), số lượng tế bào Ki67 dương tính và tốc độ rụng tế bào có một tuyến tính đáng kể ngược lại trong nhóm axit folic trong khẩu phần.

Kết luận, những kết quả này chỉ ra rằng việc bổ sung axit folic có thể cải thiện hiệu suất tăng trưởng và hình thái ruột của heo con cai sữa do việc duy trì sự cân bằng của quá trình đổi mới tế bào biểu mô.

Wang L, Tan X, Wang H, Wang Q, Huang P, Li Y, Li J, Huang J, Yang H, Yin Y. Ảnh hưởng của việc thay đổi axit folic trong khẩu phần trong thời kỳ căng thẳng cai sữa của lợn con. Dinh dưỡng động vật. Năm 2021; 7 (1): 101-110. https://doi.org/10.1016/j.aninu.2020.12.002

Nguồn: Pig333
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác