DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI: PHÁT HIỆN SỚM LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ KIỂM SOÁT LÂY LAN

Theo một đánh giá rủi ro mới được thực hiện bởi EFSA, cải thiện giám sát, giao tiếp và hợp tác là chìa khóa để kiểm soát sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi ở châu Âu.

Đánh giá ước tính khả năng căn bệnh này lan rộng khắp Đông Nam Châu Âu. Nó đã được Ủy ban châu Âu yêu cầu hỗ trợ các nỗ lực để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này trong khu vực.

EFSA đã đánh giá khả năng lây lan giữa chín quốc gia không có bệnh - Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Hy Lạp, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và Slovenia.

Cơ quan này kết luận rằng khả năng bệnh lây lan giữa các quốc gia này trong vòng một năm kể từ khi được giới thiệu là rất cao (66-100%). Tuy nhiên, khả năng bệnh lan sang phía tây vào các quốc gia thành viên EU khác trong cùng khung thời gian được đánh giá là rất thấp (0-15%).

Các biện pháp kiểm soát - đã được áp dụng tại EU từ năm 2014 - nên tiếp tục tập trung vào tầm quan trọng của việc phát hiện và chuẩn bị sớm, EFSA nói. Cụ thể, EFSA khuyến nghị:
  • Giám sát nghiêm ngặt, đặc biệt là giám sát lợn rừng và lợn nhà, vẫn là phương tiện hiệu quả nhất để phát hiện sớm bệnh dịch tả lợn ở châu Phi.
  • Các biện pháp để hạn chế sự tiếp cận của lợn rừng vào thức ăn và tiếp tục giảm số lượng heo rừng thông qua săn bắn.
  • Các chiến dịch nâng cao nhận thức cho khách du lịch, thợ săn, nông dân, vv để hạn chế nguy cơ lây lan qua sự di chuyển của người dân, cũng như hỗ trợ phát hiện sớm.
  • Truyền thông và hợp tác giữa các cơ quan chính quyền quốc gia và các bên liên quan để hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức.
  • Hoạt động đào tạo cho cán bộ thú y, các cơ quan có liên quan khác và thợ săn để tăng xác suất phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả.
Nguồn: Pig333
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác