Dịch vụ phân tích mẫu

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về phân tích nguyên liệu và sản phẩm, chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các đối tác, phòng thí nghiệm uy tín để hoàn thành công việc với kết quả có độ chính xác cao.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẵn sàng chi trả phí phân tích mẫu như một dịch vụ công thêm cho đối tác của mình.