Dịch vụ tư vấn dinh dưỡng

Chúng tôi phối hợp cùng khách hàng để lựa chọn, hiệu chỉnh thành phần dinh dưỡng của thức ăn tối ưu cho từng đối tượng gia súc gia cầm, theo địa phương và theo mùa vụ.