Dinh dưỡng ban đầu cho bê: dữ liệu nghiên cứu mới

Tác giả: Emmy Koeleman

Dinh dưỡng ban đầu có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả trọn đời của động vật.

Một tổ chức đã công bố kết quả trung đoạn của một nghiên cứu tiên phong (LifeStart) và tiết lộ rằng bê ăn thức ăn đã tối ưu hóa cho thấy có những thay đổi theo hướng cải thiện đối với quá trình trao đổi chất của chúng. Nghiên cứu này (gồm 86 con bê nuôi riêng lẻ) đóng góp quan trọng trong việc tìm kiếm những cách thức mới để tăng tính bền vững sản xuất bằng cách tối đa hóa hiệu quả trọn đời của gia súc.

 
Nhiều sự thay đổi đáng chú ý

Nghiên cứu theo chiều dọc với 86 con bê nuôi riêng lẻ được cung cấp sữa thay thế CMR ở mức thấp truyền thống, (0,6 kg / ngày); hoặc mức tối ưu (1,2 kg / d) phù hợp với Chương trình LifeStart. Bê được cai sữa lúc 56 ngày tuổi và nhập đàn ở 70 ngày tuổi và sau đó được cho ăn khẩu phần giống nhau dưới cùng hệ thống quản lý, với các thông số về sức khỏe, hiệu quả và chuyển hóa được theo dõi và đo lường trong quá trình chăn nuôi. Quan trọng hơn, các yếu tố như số lứa đẻ của con mẹ và sữa non được kiểm soát để đảm bảo bất kỳ tác động nào đều có thể được quy cho mặt dinh dưỡng. Kết quả sơ bộ cho thấy nhiều khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm. Bê được nuôi theo kế hoạch tối ưu hóa của LifeStart cho thấy khả năng thích ứng lâu dài của quá trình trao đổi chất, và duy trì đến 9 tháng sau khi cai sữa. Bao gồm các yếu tố quan trọng như năng lượng, protein và quá trình lên men vi sinh vật.

“Hiệu ứng kéo theo” đáng kể

Mối liên quan giữa dinh dưỡng ban đầu và hiệu quả sau này là một chủ đề nóng, với các nghiên cứu trước đây cho thấy nó có khả năng thay đổi tình trạng sức khỏe và hiệu quả của bò sữa. Tuy nhiên, cho đến nay cơ chế cơ bản của hiện tượng này vẫn chưa được hiểu đầy đủ, cản trở ứng dụng của nó vào các giải pháp nông nghiệp thực tế. Nhà nghiên cứu Leonel Leal phụ trách nghiên cứu theo chiều dọc trong 5 năm tóm tắt những phát hiện quan trọng: “Rõ ràng những gì bạn cho một con bê ăn trong 60 ngày đầu tiên của cuộc đời giúp xác định tương lai của chúng, và sự thiết lập hệ trao đổi chất đóng vai trò quan trọng trong đó. Dữ liệu cho thấy dinh dưỡng trước cai sữa có “hiệu ứng kéo theo” đáng kể đối với các chức năng trao đổi chất lâu dài cũng như về các chỉ tiêu tăng trưởng, phát triển và hiệu quả khác nhau. Thông qua sự hiểu biết về phương thức hoạt động, chúng ta có thể khai thác tốt hơn lợi ích của dinh dưỡng tối ưu cho các trang trại của chúng ta.”
 
Bê được nuôi theo kế hoạch tối ưu hóa của LifeStart cho thấy khả năng thích ứng lâu dài của quá trình trao đổi chất duy trì đến 9 tháng sau khi cai sữa. 

Bước tiến lớn

Tiến sĩ Michael Steele là trợ lý giáo sư tại Đại học Alberta, Canada tin rằng nghiên cứu trong lĩnh vực này đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành: “Thông thường, chúng ta thường hạn chế cho bê ăn dựa trên quan niệm sai lầm rằng như vậy sẽ kinh tế hơn. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta biết rằng việc nuôi bê trong những tuần đầu tiên mang đến một cơ hội lớn để cải thiện sức khỏe, phúc lợi và hiệu quả của con bò sau này. Nhưng chúng ta cần phải tránh việc tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn và đánh giá hiệu quả dựa trên bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Nghiên cứu về tác động của dinh dưỡng trong thời gian đầu đời là một trong những tiến bộ đáng kể nhất về ngành dinh dưỡng sữa trong thời đại chúng ta, với khả năng cách mạng hóa các quan điểm trong việc chăn nuôi bê. ”

Nguồn:allaboutfeed
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác


Please upgrade IE 8+, Download here