HIỂU VỀ HỆ VI SINH VẬT ĐƯỜNG RUỘT GIA CẦM


Bởi TS. Scott Carter 

(Acare) Nhiều vi khuẩn có chức năng tương tự nhau trong đường ruột gia cầm, vậy tại sao lại phân biệt từng loài riêng biệt? 

Gần đây, tôi có nói chuyện với một đồng nghiệp và anh ấy nói là anh nhận thấy rằng các vi sinh vật đường ruột gia cầm được “thiết lập” và không thay đổi sau khoảng 28 ngày tuổi. Theo quan điểm của anh ấy thì bất kỳ can thiệp nào sau 28 ngày tuổi đều không hiệu quả vì hệ vi sinh vật đường ruột sẽ không thay đổi. 

Tôi nghĩ rằng điều này có thể đúng theo một quan điểm nhất định, nhưng quan điểm này hạn chế chúng ta trong việc hiểu về những gì đang diễn ra và mức độ mà chúng ta có thể tác động đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa của gà. Có một quan điểm khác là cấu trúc của hệ vi sinh đường ruột không nhất thiết phải tuân theo chức năng hoặc hoạt động trao đổi chất của chúng. 

Để thực sự hiểu về hệ sinh vật đường ruột của gà, chúng ta cần hiểu về cách thức hoạt động của chúng, về những thay đổi và kết quả của quá trình trao đổi chất, chứ không chỉ đơn giản là sự có mặt của loại vi khuẩn nào. 

Cấu trúc của hệ vi sinh vật 

Cấu trúc hệ vi sinh vật được tạo thành từ sự hiện diện của các loại vi khuẩn cụ thể, tỷ lệ giữa các vi khuẩn đó với nhau, khả năng biến đổi và sự thay đổi của chúng theo thời gian. Và cấu trúc hệ vi sinh đường ruột gia cầm có thể rất khác nhau giữa các thể này so với cá thể khác, và giữa bầy này so với bầy khác. 

Chúng ta nhận thấy rằng rất khó để xác định được một hệ vi sinh nhất quán và vấn đề được đặt ra là một hệ vi sinh đường ruột “khỏe mạnh” sẽ trông như thế nào. Đây là vấn đề được hầu hết mọi người ngày nay quan tâm, nhưng một nghiên cứu đang được tiến hành về hệ vi sinh đường ruột của nhiều loài động vật khác nhau chỉ ra rằng chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến chức năng của hệ vi sinh vật, thay vì cấu trúc của nó. 

Chức năng 

Chức năng của hệ vi sinh cho chúng ta biết chúng đang làm được gì hơn là việc có vi khuẩn nào trong đó. Điểm mấu chốt chính là việc hiểu rằng đôi khi sẽ có nhiều loại vi khuẩn khác nhau có xu hướng hoạt động giống nhau và chúng có chức năng tương tự nhau. 

Ví dụ, những chức năng đó bao gồm lên men carbonhydrate, hoặc tạo ra vitamin và các axit amin, hoặc tổng hợp ADN. Các nghiên cứu được công bố trong 10 năm qua đều chỉ ra một đều giống nhau là mặc dù có thể có sự biến đổi lớn trong cấu trúc của hệ vi sinh vật hoặc vi khuẩn nào đang có mặt trong cấu trúc đó, nhưng chức năng của hệ vi sinh thì thường không biến đổi. 

Khi bắt đầu xem xét về chức năng của hệ vi sinh đường ruột, chúng ta sẽ có một cái nhìn mới và giúp chúng ta vững chắc hơn về dinh dưỡng, trao đổi chất và miễn dịch. 

Về mặt chức năng, hệ vi sinh vật tạo ra các chất chuyển hóa, protein và các phân tử có tác động đến gia cầm. Có thể có các chất chuyển hóa có lợi được gà hấp thụ trực tiếp như các vitamin. Cũng có thể có các chất chuyển hóa không được gà hấp thụ trực tiếp nhưng tác động có lợi đến môi trường đường ruột, một ví dụ điển hình cho điều này chính là butyrate. 

Một số phân tử được tạo ra bởi hệ vi sinh như protein và các enzyme không chỉ có chức năng quan trọng đối với hệ vi sinh mà còn có tác động tới sức khỏe của gà. Ví dụ như các enzyme có chức năng phân hủy muối mật thành các axit béo mạch ngắn. 

Tuy nhiên, một số chức năng có thể gây nguy hiểm cho gà, ví dụ như khi vi khuẩn tạo ra các amin sinh học, các sản phẩm phụ oxi hóa hoặc các độc tố. 

Các vi sinh vật tạo nên hệ vi sinh đường ruột gia cầm có thể rất linh hoạt và đa chức năng. Có nhiều loài vi sinh vật khác nhau có thể thực hiện các vai trò giống nhau trong ruột, tạo ra một bức tranh rất khó hiểu. Tương lai của các nghiên cứu về hệ vi sinh đường ruột gia cầm và sức khỏe đường ruột sẽ là xem xét về chức năng của hệ vi sinh vật đường ruột. Khi chúng ta thay đổi cách nhìn về hệ vi sinh đường ruột, khi chúng ta có quan điểm về chức năng của hệ vi sinh, chúng ta sẽ bắt đầy hiểu về hệ thống phức tạp này một cách rõ ràng hơn rất nhiều. 

Nguồn: PoultryInternational, August 2020 
Biên dịch: Acare Team 

kỹ thuật khác