INFOGRAPHIC: Tổng hợp về hiệu quả các sản phẩm thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi

BY JACKIE ROEMBKE AND ANN REUS
27 THÁNG 7, 2017

Một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ đã hợp tác với một nhóm các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học Hoa Kỳ và Đại học Ghent của Bỉ để đánh giá toàn diện về các sản phẩm thay thế kháng sinh.
Bảng dưới đây tóm tắt về hiệu quả của các chất phụ gia thức ăn cho việc thay thế kháng sinh dựa trên sự rà soát kỹ các tài liệu khoa học và tham khảo ý kiến các chuyên gia, đối với từng loài vật nuôi.
Nguồn: WattAgnet
Việt hoá: Acaare VN team

kỹ thuật khác