KẼM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT VÀ KHẢ NĂNG MIỄN DỊCH CỦA LỢN NHƯ THẾ NÀO

Dr. D (Dirkjan) Schokker
7 tháng 10 năm 2019

Hàm lượng kẽm cao (dưới dạng kẽm oxit) trong khẩu phần trong giai đoạn sau cai sữa của heo con có khả năng điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột của động vật và phát triển hệ thống miễn dịch tại chỗ. Một thí nghiệm kẽm hàm lượng cao đã được sử dụng như một mô hình để nghiên cứu các cơ hội can thiệp vào chế độ ăn qua đó tác động đến chức năng đường ruột ở lợn.

Ảnh hưởng đến chức năng và sức khỏe đường ruột

Kết quả từ các nghiên cứu được thực hiện tại cơ sở Nghiên cứu chăn nuôi Wageningen chỉ ra rằng việc cung cấp thức ăn ăn nhiều kẽm từ ngày 14-23 sau cai sữa có tác động đến thành phần vi sinh đường ruột của lợn và hoạt động của ruột dựa trên tác động của biểu hiện gen trong mô ruột. Các tác động đặc điểm microbiota đã rõ rệt hơn ở phần xa so với các phần gần nhất của ruột non. Cách thức biểu hiện gen khác nhau, một phần liên quan đến hệ thống miễn dịch cục bộ trong ruột, đã bị ảnh hưởng bởi một lượng kẽm cao trong khẩu phần như sự can thiệp của mô hình. Trong một nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi đã xác định được rằng tuần thứ ba sau khi cai sữa heo con vẫn còn phù hợp để điều chỉnh chức năng đường ruột và các chỉ số về sức khỏe đường ruột.

Nghiên cứu tiếp theo

Ở đây chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể điều chỉnh các chỉ số sức khỏe đường ruột, tuy nhiên, chúng tôi vẫn thiếu thông tin đến mức độ thay đổi quan sát có lợi cho lợn trong các điều kiện khác nhau. Do đó, trong nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ điều tra các tác động của cùng một can thiệp trong điều kiện thách thức miễn dịch.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột ở heo con

Các nghiên cứu đã được thực hiện trong khuôn khổ quan hệ đối tác công tư Feed4Foodure, với sự hỗ trợ tài chính của Bộ LNV và Vereniging Diervoederonderzoek Nederland " Kết quả nghiên cứu giúp chúng tôi hiểu biết về khả năng hỗ trợ sức khỏe đường ruột và miễn dịch thông qua các can thiệp vào chế độ ăn của heo con.

Nguồn: wageningen
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác