LIỆU BỘT CÁ CÓ GIÚP TĂNG KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA GÀ THỊT KHÔNG?

Tác giả: Roy Graber

(Acare VN) Nghiên cứu được thực hiện tại Trường đại học Bang Bắc Carolina đã cho thấy bột cá có thể giúp gà thịt tăng khả năng sinh sản, nhưng cần phải thực hiện thêm nhiều thử nghiệm nữa để xác nhận đúng đắn hơn.

Khi ngành chăn nuôi gà thịt đang tập trung cải thiện tỷ lệ ấp nở của trứng, thì các nhà nghiên cứu của Trường đại học Bang Bắc Carolina (thuộc khoa Khoa học gia cầm) đã tiến hành một nghiên cứu nhằm nhận biết xem khả năng sinh sản ở gà trống giống hướng thịt liệu có được cải thiện thông qua việc được cho ăn bột cá hay không.

Thử nghiệm được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu gồm cô Emmillie Boot - sinh viên tốt nghiệp, kỹ thuật viên nghiên cứu Rebecca Wysocky, và Giáo sư Tiến sĩ Ramon Malheiros. Cô Boot đã trình bày những phát hiện của nghiên cứu này vào ngày 23 tháng 1 tại Diễn đàn Khoa học Gia cầm Quốc tế (IPSF), được tổ chức cùng với Triển lãm Sản xuất & Chế biến Quốc tế (IPPE) ở Atlanta, Georgia.

Nguồn gốc của nghiên cứu


Cô Boot giải thích rằng, chủ đề về khả năng ấp nở và khả năng sinh sản của gà thịt giống là mối quan tâm chính trong ngành chăn nuôi gia cầm, nhưng trên thực tế lại có rất ít nghiên cứu được tiến hành.

Cô ấy đã đến Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và đã xác định được tỷ lệ ấp nở ước tính đối với trứng gà thịt giống đã bị giảm trong mười năm qua.

Theo như phỏng vấn, cô Boot cho biết: “Đây rõ ràng đó là một vấn đề đối với ngành, vì đã có hơn 10 tỷ gà thịt con được ấp nở ra (tại Hoa Kỳ) vào năm 2022. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể tăng tỷ lệ ấp nở lên thêm 1% thì sẽ có thêm đến 100 triệu gà thịt con được ra đời mỗi năm. ”   

Như chúng ta đã biết, các chất chống oxy hóa, Omega 3, và Omega 6 đã được xem là các chất góp phần giúp cải thiện sức khỏe của gia cầm, và nhóm nghiên cứu đã bắt đầu thử nghiệm với bột cá – đây là một chất phụ gia đã được sử dụng trong nhiều nhà máy thức ăn chăn nuôi. Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng và số lượng tinh trùng ở gà trống liệu có được cải thiện khi cho ăn khẩu phần bổ sung bột cá hay không.


Về thử nghiệm


Thử nghiệm được thực hiện trên giống gà thịt Aviagen Ross 308AP, và cho chúng ăn khẩu phần thử nghiệm có chứa bột cá với tỷ lệ bổ sung là 3,2%, sau đó so sánh với khẩu phần đối chứng, khẩu phần tiêu chuẩn của ngành. Những mẫu tinh của số gà trống ở mỗi lô thử nghiệm đã được lấy đi để nghiên cứu. Họ cũng tiến hành thực hiện một thử nghiệm tương tự trên số gà trống rừng, số gà này sau đó được sử dụng cho mục đích so sánh.

Theo cô Boot: “Trong hầu hết các nghiên cứu, thực sự đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy gà rừng được sử dụng cho một thử nghiệm như thế này. Chúng tôi muốn đánh giá xem liệu có thể thu thập được mẫu tinh từ một con gà rừng hay không, và nó có thể cho ra số lượng tinh trùng bao nhiêu cho phòng thí nghiệm của chúng tôi, và cũng để xem với thử nghiệm cho ăn bột cá như vậy liệu có làm tăng khả năng sinh sản của gà rừng hay không. Nếu kết quả là “có”, thì cho thấy khả năng sinh sản của gia cầm không nhất thiết phải liên quan đến di truyền học hoặc sự khác biệt về mặt di truyền của chúng, mà nó sẽ liên quan nhiều hơn đến chức năng sinh lý. Nếu khẩu phần thử nghiệm hoạt động cả trên gà trống giống hướng thịt và trên gà rừng, thì khẩu phần này cũng có thể được áp dụng cho một con gà hướng trứng hoặc một con gà tây, ví dụ như vậy.”

Đã có mười hai con gà trống được sử dụng cho thử nghiệm, số gà ăn khẩu phần bột cá đã được tiến hành lấy tinh, và các mẫu được lấy bốn lần. Tuy nhiên, không phải con gà nào cũng cho ra được tinh trùng mỗi khi được tiến hành lấy mẫu. Đã có 40 mẫu tinh được lấy từ số gà thịt giống, và 35 mẫu được lấy từ số gà rừng sau khi kết thúc thử nghiệm.


Kết quả 


Khi kiểm tra các mẫu tinh, các nhà nghiên cứu đã xác định được số gà thịt giống được cho ăn khẩu phần bột cá có tổng số lượng tinh trùng đã được cải thiện khoảng 1 tỷ trên mỗi ml, và đã có sự cải thiện tương tự đối với số lượng tinh trùng di động và tổng thể tích tinh dịch khi so sánh với số gà thịt giống được cho ăn khẩu phần đối chứng.

Số gà rừng được cho ăn bột cá cũng có sự cải thiện về số lượng tinh trùng di động và tổng thể tích tinh dịch, nhưng số gà rừng ăn khẩu phần đối chứng lại có tổng số lượng tinh trùng tốt hơn.

Cô Boot cho biết rằng nghiên cứu này không chứng minh được ý nghĩa thống kê giữa khẩu phần đối chứng và khẩu phần thử nghiệm, nhưng về mặt số lượng, những con gà trống được cho ăn bổ sung bột cá đã có sự cải thiện hơn cả về chất lượng và số lượng tinh trùng.

Tuy nhiên, không thể bác bỏ được rằng kết quả của nghiên cứu này đã cho thấy sự hứa hẹn về việc bổ sung bột cá có thể cải thiện khả năng sinh sản ở số gà thịt giống.

Cô Boot cho rằng: “Thống kê của chúng tôi chưa đủ mạnh để chứng minh điều đó, nhưng tôi tin rằng nếu tôi nghiên cứu và thu thập kết quả thêm hai lần nữa, thì thống kê của chúng tôi có thể sẽ đủ mạnh để chứng minh điều. Về mặt số lượng, chắc chắn đó là một sự cải tiến, và thực sự lý do duy nhất khiến tôi không thể cho rằng số lượng này khác biệt về mặt thống kê chỉ là vì chúng tôi đã không có đủ mẫu tinh.”

Các nghiên cứu trong tương lai


Sau khi nhận thấy tiềm năng từ nghiên cứu, cô Boot cho biết rằng cô ấy sẽ tiếp tục thực hiện thêm nghiên cứu về chủ đề này.

Cô ấy nói: “Cụ thể, chúng tôi vừa đưa một đàn gà thịt giống vào trang trại gà của trường Đại học Bang Bắc Carolina, và tôi có ý định tiến hành một thử nghiệm khác với bột cá và một vài chất chống oxy hóa khác để so sánh kết quả. ”


Nguồn: wattagnet.com
Biên dịch: Acare VN

kỹ thuật khác