Liệu dữ liệu lớn có ý nghĩa với ngành chăn nuôi gia cầm hay không?

Dr.Scott carter- CSO của Anizome, Microbiome Innovation cho các giải pháp thế hệ tiếp theo về sức khỏe động vật và dinh dưỡng.

Acare VN - Kỳ vọng về dữ liệu lớn trong ngành chăn nuôi gia cầm là cao, nhưng các câu hỏi xung quanh việc sử dụng nó vẫn chưa được trả lời.

Thuật ngữ "dữ liệu lớn" mô tả lượng thông tin khổng lồ mà doanh nghiệp tạo ra hàng ngày và các công ty đang bắt đầu trích xuất thông tin chi tiết tạo ra các quyết định và chiến lược được đưa ra tốt hơn bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu phức tạp đó.

Chúng ta đều biết rằng các công ty như Google, Facebook và Amazon đang sử dụng các phương pháp tiếp cận dữ liệu lớn để tái tạo và định hình lại tất cả các ngành, và có kỳ vọng cao về việc dữ liệu lớn sẽ ảnh hưởng đến chăn nuôi gia cầm tích hợp như thế nào.

Người ta tin rằng phương pháp tiếp cận dữ liệu lớn sẽ tạo ra kết quả chăn nuôi gia súc chính xác hơn, chẳng hạn như có khả năng phát triển hiệu quả hơn, nguyên liệu đầu vào được sử dụng chính xác hơn và giảm kháng sinh sử dụng, nhưng chúng ta kết nối những tiếp cận tương tự với chăn nuôi gia cầm như thế nào theo cách đem lại những lợi ích này cho ngành công nghiệp gà thịt và trứng một cách chính xác?

Tác giả cho rằng chúng ta vẫn phải giải quyết những lo ngại chính về bảo mật dữ liệu, cơ sở hạ tầng và kinh tế để làm cho điều này trở thành sự thật.
Để trích xuất và phân phối thông tin chi tiết dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn, chúng ta cần dữ liệu lớn. Điều đó có nghĩa là hàng triệu điểm dữ liệu thu thập từ trang trại, đàn nuôi và gia cầm. Tất cả phải tương quan với dữ liệu về công thức thức ăn, lựa chọn thành phần, thực hành lợi nhuận và quản lý và sẽ có tác động lớn nhất khi dữ liệu được thu thập toàn ngành.


Cơ hội và rủi ro

Trong khi ngành chăn nuôi gia cầm quen với việc cung cấp dữ liệu cho các dịch vụ chuẩn, chúng ta hiện đang nói về minh bạch và chia sẻ thông tin được đưa đến một cấp độ hoàn toàn mới.

Bảo mật dữ liệu và rò rỉ thông tin là những rủi ro chính, và chúng ta thấy được hậu quả của việc này trong mỗi tin tức về sự rò rỉ thông tin cá nhân mới nhất. Vẫn chưa rõ liệu ngành chăn nuôi gia cầm có được chuẩn bị đầy đủ và minh bạch khi cần thiết để thực sự mang lại những lợi ích hứa hẹn bởi phương pháp tiếp cận dữ liệu lớn hay không.

Một thành phần quan trọng khác đối với dữ liệu lớn là việc sử dụng các cảm biến được gắn vào. Nếu chuồng nuôi được trang bị một Amazon Echo thì đó là một ví dụ tốt. Có cảm biến kết nối internet quan sát đàn gia cầm, lắng nghe tiếng động, ngửi thấy mùi chuồng trại, phân tích thân thịt trong nhà máy chế biến, phân tích nguyên liệu thức ăn và nhiều thứ khác. Các cảm biến được gắn vào này tạo ra những hiểu biết nhiều hơn và có chất lượng cao hơn làm tăng giá trị của dữ liệu lớn được tạo ra, nhưng cũng làm tăng mối lo ngại về cơ sở hạ tầng. Có thể cài đặt và giữ các cảm biến này một cách đáng tin cậy về dữ liệu, hoạt động, kết nối, vận hành của chúng trên một hệ thống chăn nuôi gia cầm lớn không?

Nếu không thể giữ dữ liệu từ các cảm biến này được liên kết với nhau và với kết quả sản xuất, và nếu phân tích không đủ nhanh để tạo cơ hội quản lý ngay lập tức, thì đã có vấn đề về cơ sở hạ tầng rõ ràng làm giảm đáng kể giá trị của phương pháp tiếp cận dữ liệu lớn.

Nguồn doanh thu mới tiềm năng

Cuối cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, đó là giá trị được tạo ra bởi phương pháp tiếp cận dữ liệu lớn được tìm thấy trong dữ liệu thu thập về gà bởi các nhà sản xuất, nguyên liệu thuộc sở hữu của các công ty gia cầm, thực hành quản lý được cải thiện bởi các hệ thống tích hợp và trong các nhà máy chế biến do các công ty thực phẩm quản lý.

Tuy nhiên, có vẻ như cách tiếp cận dữ liệu lớn thường được bán cho ngành chăn nuôi gia cầm khi có lẽ người thay đổi trò chơi cần phải là dữ liệu được mua từ ngành gia cầm thay thế. Nếu ngành công nghiệp gia cầm có thể chuyển đổi dữ liệu của nó thành một nguồn doanh thu bổ sung hơn là chi phí gia tăng, những tiến bộ trong chăn nuôi gia cầm chính xác có thể bắt đầu đến rất nhanh.

Cũng như các ngành công nghiệp khác, phương pháp tiếp cận dữ liệu lớn để chăn nuôi gia cầm có thể cách mạng hóa ngành công nghiệp, nhưng chúng tôi có những mối quan tâm cụ thể liên quan đến ngành phải được xem xét trước khi nó trở thành hiện thực.

Nếu chúng ta không thể giải quyết các vấn đề xung quanh bảo mật và quyền sở hữu dữ liệu, nếu chúng ta không thể cung cấp cơ sở hạ tầng mạnh và được kết nối cần thiết, và nếu chúng ta không điều chỉnh tốt hơn các ưu đãi với kinh tế của dữ liệu lớn cho nhà sản xuất thì sợ rằng lợi ích của dữ liệu lớn sẽ vẫn nằm ngoài khả năng tiếp cận.

Nguồn: Poultryinternational-digital
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác