MỨC NĂNG LƯỢNG THÍCH HỢP CHO SỰ TÍCH LŨY PROTEIN Ở LỢN.


Giới thiệu

Mức năng lượng trong khẩu phần cung cấp cho lợn có ảnh hưởng đáng kể đến sự tích lũy protein, tăng tỷ lệ nạc và năng suất tổng thể. Hiểu được mối quan hệ giữa năng lượng hấp thụ và sự tích lũy protein trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau là rất quan trọng để tối ưu hóa khẩu phần ăn của lợn.

Ảnh hưởng của mức năng lượng đến sự tích lũy protein

 • Trong phần đầu của giai đoạn vỗ béo, việc tăng năng lượng tiêu thụ sẽ làm tăng tuyến tính sự tích lũy protein cho đến khi lợn đạt đến giới hạn trên (Pdmax) [1] [2] . Đây là giai đoạn tăng trưởng phụ thuộc vào năng lượng.
 • Ở phần sau của giai đoạn vỗ béo, việc tăng thêm năng lượng tiêu thụ chủ yếu làm tăng sự tích lũy chất béo hơn là protein [1] [2] . Đây là giai đoạn phụ thuộc vào protein.
 • Nhìn chung, năng lượng không đủ sẽ hạn chế khả năng tích lũy protein, trong khi năng lượng dư thừa sẽ kích thích tích lũy mỡ hơn là tăng tỷ lệ nạc [1] [4] [5] .

Mức năng lượng tối ưu cho tích lũy nạc

 • Đối với lợn con, >3300 kcal/kg sẽ tối ưu hóa hiệu suất tăng trưởng và khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng [3] .
 • Đối với lợn đang phát triển, 3300 kcal/kg cải thiện chất lượng mỡ thân thịt mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng [2] .
 • Đối với lợn vỗ béo, việc giảm năng lượng xuống 3150 kcal/kg giúp giảm độ dày mỡ lưng và cải thiện giá trị thân thịt [4] .
 • Cho ăn nhiều giai đoạn với 2-3 giai đoạn khẩu phần và giảm năng lượng cuối giai đoạn vỗ béo sẽ tối ưu hóa sự tăng tỷ lệ nạc và giá trị thân thịt [1] [4] .

Tác dụng tương tác giữa năng lượng và các chất dinh dưỡng khác

 • Mức năng lượng cao hơn cho phép giảm mức protein thô mà không ảnh hưởng đến năng suất khi nhu cầu axit amin được đáp ứng [5] .
 • Mức năng lượng thấp hơn đòi hỏi mức axit amin cao hơn để tối đa hóa sự tích lũy protein [5] .
 • Sự cân bằng axit amin tối ưu là rất quan trọng, vì các axit amin dư thừa sẽ được khử amin để tạo năng lượng khi sự tích lũy protein bị hạn chế [5] .

Ý nghĩa kinh tế và hiệu suất

 • Năng lượng không đủ làm giảm hiệu suất tăng trưởng và tiềm năng lợi nhuận [1] .
 • Năng lượng dư thừa làm tăng chi phí thức ăn và tích lũy chất béo, làm giảm giá trị thân thịt [1] [4] .
 • Cho ăn nhiều giai đoạn với mức năng lượng giảm ở cuối giai đoạn vỗ béo giúp giảm thiểu chi phí đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và giá trị thân thịt [4] .

Khuyến nghị xây dựng khẩu phần ăn cho lợn

 • Sử dụng 3300 kcal/kg cho lợn con và 3200 kcal/kg cho lợn đang lớn.
 • Giảm năng lượng xuống 3150 kcal/kg ở cuối giai đoạn vỗ béo để tối ưu hóa quá trình tích lũy protein.
 • Sử dụng 2-3 giai đoạn cho ăn với mức năng lượng giảm ở các giai đoạn sau.
 • Cân bằng lượng axit amin phù hợp với từng mức năng lượng.
 • Theo dõi hiệu suất và dữ liệu thân thịt và điều chỉnh mức năng lượng cho phù hợp.

Tuân theo các khuyến nghị dựa trên cơ sở khoa học về mức năng lượng trong khẩu phần ăn trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau để thúc đẩy tăng tỷ lệ nạc, tối ưu hóa quá trình tích lũy protein và tối đa hóa hiệu quả cũng như lợi nhuận trong chăn nuôi lợn.

Trích dẫn

 [1] https://www.asi.k-state.edu/extension/swine/swinenutritionguide/growfinish/energyintake.html

 [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6686147/

 [3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6409451/

 [4] https://janimscitechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40781-016-0119-z

 [5] https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-018-0276-7

 [6] https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1702&context=animalscifacpub

kỹ thuật khác