Nhu cầu dinh dưỡng của heo và gia cầm

Trong những năm gần đây, thành quả của ngành di truyền giống được thể hiện rất rõ nét qua việc cung cấp cho ngành chăn nuôi các giống heo và gia cầm có năng suất ngày càng cao. Sản lượng thịt trứng sữa của các bộ giống hiện đại không ngừng được tăng lên nhưng các bộ tiêu chuẩn về nhu cầu dinh dưỡng của động vật (chẳng hạn như NRC hay INRA) rất ít được cập nhật, có thể nói là chưa theo kịp các tiến bộ về giống.

Xin giới thiệu với các bạn 2 bộ tiêu chuẩn mini 1 cho heo và 1 cho gia cầm mà theo quan điểm của chúng tôi đang bám sát các tiến bộ về giống. Mục đích chủ yếu để các bạn tham khảo, việc có áp dụng vào sản xuất thức ăn thương mại hay không còn phụ thuộc vào thị trường và chiến lược của từng công ty.

Mời click vào đây để tải bộ tiêu chuẩn cho heo
Mời click vào đây để tải bộ tiêu chuẩn cho gia cầm

Acare VN Team

kỹ thuật khác