NHỮNG LỢI ÍCH CỦA CHẤT KẾT DÍNH TRONG THỨC ĂN GIA CẦM.


(Acare) Chất kết dính giúp tiết kiện chi phí, thời gian và nguyên liệu, hơn nữa giúp cải thiện năng suất chăn nuôi bằng cách nâng cao chất lượng thức ăn.

 
Chất kết dính có thể cải thiện chất lượng thức ăn dạng viên cho gà như thế nào?

Chất lượng thức ăn dạng viên phụ thuộc vào thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi, điều kiện sản xuất và công thức thức ăn. Khả năng tạo viên của các thành phần thức ăn, tùy thuộc vào việc sử dụng hay không sử dụng chất kết dính tự nhiên và chất kết dính nhân tạo trong công thức – là những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng thức ăn viên. Vì chất kết dính tự nhiên cần sử dụng ở hàm lượng cao và thường ở mức giá cao, nên khi sử dụng chất kết dính nhân tạo sẽ giúp các nhà sản xuất thức ăn có cơ hội tăng tính linh hoạt trong công thức, giảm chi phí và chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng.

Điều gì tạo nên một chất kết dính tốt?

Chất lượng của chất kết dính chất lượng cao  làm tăng hiệu quả của thức ăn gia cầm bằng cách bảo vệ thức ăn khỏi nhiệt độ cao và độ ẩm. Trong khi 15-18% lượng vụn được tạo ra trong quá trình bẻ mảnh. Sử dụng chất kết dính chất lượng cao sẽ cải thiện chất lượng tổng thể bằng cách tăng độ bền của viên và giảm đáng kể lượng gãy vụn trong thức ăn cho gà.

Ưu điểm khi bổ sung chất kết dính:

- Cải thiện sản lượng thức ăn gia cầm ở nhà máy từ 10-15%.
- Giảm chi phí sản xuất khoảng 3%.
- Bảo vệ chất lượng vật lý của viên trong suốt quá trình vận chuyển.
- Việc bẻ mảnh thức ăn với lượng gãy vụn ít nhất chỉ có thể đạt được với thức ăn viên chất lượng cao.
- Năng suất chăn nuôi được cải thiện đáng kể khi lượng thức ăn gãy vụn trong quá trình bẻ mảnh được giảm thiểu, điều này được chứng minh qua nghiên cứu của Lemons & Moritz (2015).

Nhược điểm nữa của thức ăn vỡ vụn là đòi hỏi phải đưa vào sản xuất lại, làm tăng chi phí cũng như là giảm giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu. Thử nghiệm khẩu phần ăn cho gia cầm thịt với thức ăn dạng mảnh có bổ sung chất kết dính cho thấy tỉ lệ FCR cải thiện 4.85 so với thức ăn dạng mảnh không bổ sung chất kết dính. 

Chất kết dính giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nguyên liệu, hơn nữa giúp cải thiện năng suất chăn nuôi bằng cách nâng cao chất lượng thức ăn.

Nguồn: Poultryfeedformulation
Trích dịch: Acare VN Team


kỹ thuật khác