Những thay đổi nhanh chóng trong ngành kinh doanh heo ở Trung Quốc

Acare VN - Kinh doanh sản xuất heo ở Trung Quốc đã trải qua những thay đổi rất nhanh chóng trong vài năm vừa qua. Việc kinh doanh sản xuất heo một lần nữa tương đối biệt lập đã mở ra như là kết quả của sự thay đổi này - với những hậu quả to lớn cho phần còn lại của ngành chăn nuôi heo.

Trung Quốc có khả năng hoàn thành những điều lớn lao. Tuy nhiên, ngược lại, theo như ngành chăn nuôi heo thì chỉ gần đây tình hình của Trung Quốc mới là 'tin tức lớn' trên thế giới. Tất nhiên, như được thể hiện trong Hình 1, Trung Quốc từ lâu đã là một nhà sản xuất thịt heo rất lớn (chăn nuôi hàng triệu con heo và có hàng triệu người nuôi heo) nhưng sản lượng đó không ảnh hưởng đến thị trường thế giới và thịt heo nhập khẩu vào Trung Quốc vẫn tương đối ổn định.

Sự phát triển trong ngành chăn nuôi heo của Trung Quốc đang diễn ra rất nhanh. Mô hình nuôi heo 9 tầng gần Guigang, tỉnh Quảng Tây, mở cửa vào tháng 4 năm 2018. Ảnh: Henk Riswick

Thị trường thịt heo toàn cầu không bao gồm Trung Quốc

Thị trường thịt heo toàn cầu không bao gồm Trung Quốc. Hơn nữa, ngành chăn nuôi heo của Trung Quốc được đặc trưng bởi tất cả những người chăn nuôi heo nhỏ ở sân sau và họ không cung cấp bất kỳ nhu cầu tác động nào đối với gene, sức khỏe động vật hoặc nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, tất cả bây giờ đã thay đổi - thay đổi liên quan lớn nhất đến việc xem xét sản lượng thịt heo và heo của Trung Quốc trong năm năm qua - và đã có nhiều thay đổi đang diễn ra.


Hình 1 - Các nhà sản xuất heo chính trên thế giới (trung bình 1994-2016).

Nếu chúng ta trở lại năm 2013-2014, các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đăng hàng loạt các câu chuyện về những con heo chết được tìm thấy ở nhiều nơi công cộng. Các quan chức địa phương đã bị kiểm điểm nhưng những sơ suất, mùi hôi và ô nhiễm từ việc mở rộng trại nhưng không được kiểm soát, những nhà chăn nuôi heo nhỏ có thể có tác động lớn đến nền chăn nuôi quốc gia. Giá heo thấp cũng không khuyến khích nông dân tiếp tục chăn nuôi. Có khả năng tất cả 'tin xấu về heo' này đã ảnh hưởng đến việc giới thiệu và thực thi các quy định môi trường chặt chẽ hơn ở cấp quốc gia và địa phương. Tác động thực đã được cắt giảm trong đàn heo giống Trung Quốc có thể từ khoảng 50 triệu con heo nái xuống 37 triệu con do các hoạt động của heo bị cắt giảm.

Hình 2 cho thấy mật độ heo giảm nhanh sau năm 2014 và đây là ví dụ đầu tiên về sự thay đổi trong ngành chăn nuôi heo của Trung Quốc. Nông nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu hiện đại hóa và kế hoạch quốc gia lần thứ 13 trong năm 2016 đã mang lại sự thay đổi từ các trang trại nhỏ đến lớn (hiện đại) một cách riêng biệt. Tỷ lệ heo được chăn nuôi bởi các trang trại sân sau sẽ giảm xuống dưới 52% vào cuối năm 2017, giảm từ 57% trong năm 2015, hoặc giảm 66 triệu con heo, theo một nguồn tin tại Cofco Meat.Hình 2 - Tổng đàn heo và đàn heo giống Trung Quốc, 2010 -2012 / 2017.

Tỷ lệ các trang trại chăn nuôi heo lớn nhất tiếp tục tăng

Zhang Guangan, giám đốc Hiệp hội Công nghiệp heo Trung Quốc, được cho biết rằng 10 công ty chăn nuôi heo lớn nhất Trung Quốc chỉ chiếm 5.8% số heo được gửi đến lò giết mổ năm ngoái, nhưng con số này tăng 2.8% vào năm trước. Thị phần của họ được thiết lập để tiếp tục phát triển, với các nhóm như Cofco thuộc sở hữu nhà nước, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc đã đồng ý cho vay ít nhất 3 nghìn tỷ NDT (450 tỷ USD) vào năm 2020 để hiện đại hóa ngành nông nghiệp Trung Quốc. Hai thay đổi chính sách này đã đặt bối cảnh cho sự biến đổi đang diễn ra trong sản xuất heo Trung Quốc.Hình 3 - Tổng lượng thịt heo nhập khẩu hàng tháng của Trung Quốc, từ năm 2012 đến tháng 12/2017

Tất nhiên, trước khi bất kỳ sự biến đổi nào có thể xảy ra, có một vấn đề nhỏ về việc làm thế nào để cung cấp thịt heo cho người tiêu dùng Trung Quốc sau khi chăn nuôi đàn cắt giảm trong 2014-2015. Như được thể hiện trong Biểu đồ 3, biện pháp khắc phục ngắn hạn cho khoảng cách cung cấp này là nhập khẩu nhiều hơn. Nhập khẩu này bắt đầu tăng trong năm 2015 và tăng gấp đôi trong năm 2016 lên khoảng 3 triệu tấn mỗi năm. Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn nhất đối với thịt heo nước ngoài trên thế giới cũng như là nhà sản xuất lớn nhất. Sự thay đổi lớn cuối cùng này đem lại cho nó một cái gì đó mà không tồn tại trước đây - một sự kết nối trực tiếp giữa thị trường Trung Quốc và thị trường toàn cầu đối với heo và thịt heo. Mối quan hệ này đã được các CEO của các doanh nghiệp chế biến thịt heo lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ công nhận rõ ràng - hiện nay lượng tiêu thụ của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến giá heo của thị trường còn lại của thế giới. Để biết tổng quan về giá heo Trung Quốc, xem Biểu đồ 4.Hình 4 - Giá thịt heo Trung Quốc từ năm 2009 đến tháng 2 năm 2018 .

Việc chuyển sang các hoạt động chăn nuôi heo lớn hơn và nhiều vốn hơn ở Trung Quốc chỉ mới bắt đầu nhưng đó vẫn còn một chặng đường dài vì chúng ta nhận thấy nhiều hậu quả của nó. Một tác động dễ dự đoán là sự gia tăng nhu cầu hiện đại hóa này đã mang lại lợi ích cho các công ty phương Tây về cung cấp giống di truyền, sức khỏe động vật, thiết bị và thức ăn chăn nuôi. Và nhu cầu đó mở rộng đến 'kỹ năng mềm' như; dịch vụ thú y, chăn nuôi heo, và an toàn sinh học.

Với nhiều bệnh tật và điều kiện heo suy nhược / thực hành quản lý kém phổ biến ở Trung Quốc - và với một ổ chứa bệnh ở khu vực nuôi heo sân sau - có khả năng sẽ có sự gia tăng nhu cầu về các kỹ năng và kỹ thuật này trong nhiều năm tới. Chi phí chăn nuôi heo của Trung Quốc đã và đang tương đối cao với các chỉ số KPI kỹ thuật và chất lượng thức ăn chăn nuôi thấp. Tất cả những yêu cầu cải tiến kỹ thuật này giống như một doanh nghiệp tăng trưởng về tư vấn kỹ thuật và bí quyết nếu có - và một thay đổi lớn khác mà chúng ta sẽ thấy trong ngành chăn nuôi heo của Trung Quốc.

Chăn nuôi heo ở phía đông bắc Trung Quốc

Nội địa Trung Quốc là một ảnh hưởng và một thay đổi lớn khác đáng chú ý, là động lực của Bắc Kinh để thu hút sản xuất heo tích hợp lớn ở phía đông bắc Trung Quốc - gần với khu vực sản xuất ngũ cốc chính của nó. Điều này sẽ giúp chống lại ô nhiễm ở miền Nam và thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng được trồng ở phía đông bắc.

Có báo cáo rằng tối thiểu tám công ty lớn đã công bố hoặc xác nhận kế hoạch sản xuất khoảng 17 triệu con heo hàng năm ở phía đông bắc. Một báo cáo dự đoán số heo ở phía đông bắc sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 120 triệu con heo mỗi năm - có thể chiếm gần 20% sản lượng đầu ra hàng năm của Trung Quốc và tương đương với sản lượng đầu ra ở các tỉnh sản xuất heo hàng đầu của Hà Nam và Tứ Xuyên. Các nhà phê bình nói rằng ở đó có thể rất lạnh và xa. Nhưng có vẻ giống như Canada - một trong những nhà xuất khẩu thịt heo thành công nhất thế giới.

Tóm lại, chuỗi giá trị thịt heo và heo của Trung Quốc đang thay đổi hoàn toàn. Và đây là cái gì đó chỉ mới thực sự bắt đầu trong 5 năm qua nhưng bây giờ đang được tăng tốc. Tất cả các kế hoạch mở rộng này có thành công không? Thật dễ dàng để hoài nghi nhưng nên nhớ đến việc Trung Quốc đã đạt được những gì trong thiên niên kỷ qua. Một điều rõ ràng là: Trung Quốc đã thay đổi và đã thể hiện bản thân có khả năng hoàn thành những việc lớn.

Nguồn: Pigprogress
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác


Please upgrade IE 8+, Download here