Phụ gia phòng cầu trùng, giải pháp quan trọng tiếp theo

Tác giả: Ioannis Mavromichalis

Tôi thường nhận được những câu hỏi về sản phẩm phụ gia thức ăn mà chúng ta nên tìm kiếm và theo dõi trong giai đoạn sắp tới là gì, và câu trả lời của tôi luôn là: những phụ gia dinh dưỡng phòng cầu trùng. Ở Mỹ, những loại thuốc trị cầu trùng hiện đã được dán nhãn là “thuốc kháng sinh” và phải đối mặt với số phận giống như những kháng sinh khác: giám sát, hạn chế và cuối cùng là bị cấm sử dụng. Ở Châu Âu và các nước khác trên thế giới, những dạng thuốc trị cầu trùng vẫn được phép sử dụng, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng bị cấm vì những hoạt động thương mại xuất khẩu toàn cầu đều phụ thuộc vào việc loại bỏ các rào cản tạo nên từ luật pháp của mỗi quốc gia - một điều gì đó dễ dàng được giải quyết bằng cách chuyển gánh nặng của việc tuân thủ từ những nhà ngoại giao sang cho các nhà sản xuất. Điều này sẽ nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận về chính trị, vì vậy chúng ta hãy quay trở lại chủ đề chính.

Cầu trùng không phải là vi khuẩn hoặc virus, mà là một dạng động vật nguyên sinh (Protozoa-tiếng Hy Lạp proto = đầu tiên và zoa = động vật) là một thuật ngữ cổ đề cập đến những sinh vật đơn bào hoặc đa bào, khá nhỏ. Do đó, những thuốc kháng sinh thông thường và các chất thay thế ít có tác động đến chúng. Ngay cả các loại thuốc phổ biến cũng đã trở nên kém hiệu quả vì hiện nay các động vật nguyên sinh nhanh chóng phát triển tính đề kháng với hóa chất, thậm chí đối với thuốc trị cầu trùng như ionophore. Tất cả những nghiên cứu hiện tại đang cố gắng tìm ra những chất thay thế dựa trên những giả thuyết tốt nhất và hợp lý nhất, nhưng vẫn chưa có kết quả thuyết phục lắm. Tuy nhiên, những nghiên cứu này vẫn đang được tiếp tục tiến hành vì có thể chúng ta chưa nghiệm hết tất cả những chất thay thế khả thi.
Theo tôi, các sản phẩm như axit hữu cơ, phytogenic, probiotic... chỉ có thể là sản phẩm phụ gia thứ cấp giúp kiểm soát sự phát triển của protozoa. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin rằng câu trả lời sẽ được tìm thấy trong những hợp chất mà chúng ta hiện vẫn chưa sử dụng trong dinh dưỡng và chăn nuôi gia cầm công nghiệp. Tạm kết cho vấn đề này, chúng ta cần phải nhìn xa hơn bên ngoài những quan điểm của mình về dinh dưỡng vật nuôi và khoa học thú y. Chúng ta cần phải quay trở lại lĩnh vực hóa học, dinh dưỡng ở người và công nghệ thực phẩm để tìm ra những phân tử mới lạ. Rõ ràng, chưa có ai đưa ra được câu trả lời đối với vấn đề đặt ra, nhưng nếu tôi là người tìm kiếm thế hệ phụ gia tiếp theo, những sản phẩm phòng cầu trùng sẽ là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Nguồn: WATTAgNet
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác