ProLife BC

prolife-bc-2183.png
1

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

  • Phân giải mùn bã hữu cơ tích tụ dưới đáy ao
  • Làm trong sạch môi trường nuôi, hạn chế tảo độc, cải thiện sức khỏe, tăng năng suất
  • Giảm chi phí làm sạch bạt lót đáy ao
2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Các chủng probiotic: Bacillus subtilis, Bacillus li-cheniformis, Paenibacillus macerans, Bacillus amy loliquefaciens, Lactobacillus acidophilis, Saccharo-myces cerevisiae.

Prolife BC chứa các loại vi khuẩn có lợi đã được chọn lọc để phù hợp với môi trường nuôi tôm, cá. Sản phẩm giúp phân giải nhanh mùn bã hữu cơ và loại bỏ các hợp chất gây ô nhiễm như NH3, NO2, H2S, làm sạch môi trường sống, giảm stress giúp các loài thủy sản phát triển nhanh hơn. Prolife BC bảo vệ sức khỏe và tăng khả năng kháng bệnh của tôm, cá

Quy cách: 10kg/thùng 
Han sử dung: 2 năm kể từ ngày sản xuất 
Nhà sản xuất: Fritz Industries, Inc. - Hoa Kỳ 

Thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ ACARE VN


kỹ thuật


Please upgrade IE 8+, Download here