Quản lý heo con cai sữa

Ioannis Mavromichalis

Quản lý là yếu tố quan trọng kết hợp di truyền, cơ sở vật chất và dinh dưỡng để đạt được hiệu quả tối đa ở heo con (3-25 kg thể trọng). Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ chương trình heo con thương phẩm nào đều cần hướng tới (1) tối đa hóa hiệu suất, về tăng trưởng và hiệu quả thức ăn, và đồng thời, (2) để giảm thiểu thiệt hại do tử vong và bệnh tật. Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi nhiều nguồn lực trong suốt giai đoạn tăng trưởng nhạy cảm của heo sau cai sữa.

Mời các bạn nhấp chuột vào đây để xem chi tiết

Nguồn: Ioannis Mavromichalis
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác