So sánh khô dầu đậu nành từ các nguồn khác nhau trên thế giới

Các nhà khoa học về dinh dưỡng động vật ở Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu so sánh sự khác nhau giữa các nguồn khô dầu đậu nành từ nhiều nơi trên thế giới.
Một nhóm các nhà nghiên cứu gồm Giáo sư Hans H. Stein và Vanessa Lagos thuộc Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng ở Dạ dày đơn của trường Đại học Illinois, đã thu thập khô dầu đậu nành từ Mỹ, Brazil, Argentina, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó, họ tiến hành một thử nghiệm để xác định tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn (SID) của protein thô và các acid amin khác nhau giữa các nguồn này.

Trong bài thuyết trình cộng đồng, các nhà khoa học cho biết: “Khô dầu đậu nành là nguồn protein thực vật chất lượng cao hàng đầu trong khẩu phần ăn của heo. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng giữa các nguồn khô dầu đậu nành có thể khác nhau do sự khác biệt di truyền giữa các giống đậu nành hay sự khác biệt về khí hậu, loại đất trồng, phương pháp bón phân, hoặc quy trình xử lý.”Nguyên liệu và phương pháp
Các nhà nghiên cứu đã mô tả cách thức họ sử dụng 24 mẫu khô dầu đậu nành khác nhau trong nghiên cứu này. Tổng cộng có 5 mẫu được thu thập từ Mỹ, Brazil, Argentina, và Trung Quốc, và 4 mẫu được thu thập từ Ấn Độ.
Các nhà nghiên cứu trang bị 25 heo choai thiến có trọng lượng ban đầu trung bình là 30.53 kg được đặt ống dò chữ T trong hồi tràng xa. Thí nghiệm gồm 8 giai đoạn, trong từng giai đoạn, mỗi con được cho ăn 1 trong 25 khẩu phần, do đó có 8 lần lặp lại cho mỗi khẩu phần. Trong đó, một khẩu phần là khẩu phần không chứa tinh bột ngô N được dùng để ước tính hao hụt nội sinh cơ bản của protein và các acid amin. 24 khẩu phần còn lại gồm hỗn hợp giữa tinh bột ngô và một trong 24 nguồn khô dầu đậu nành.

Bảng 1 – Hàm lượng protein thô và amino acid trong khô dầu đậu nành thu thập từ Trung Quốc, Argentina, Brazil, Mỹ và Ấn Độ (chứa 88% DM).

ᵃ⁻ᶜ trong cùng một hàng, các giá trị mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê (P< 0.05).


Thành phần protein và acid amin
Các nhà khoa học thấy rằng hàm lượng protein thô cao nhất trong khô dầu đậu nành có nguồn gốc từ Brazil và Ấn Độ, và thấp nhất là trong khô dầu đậu nành từ Trung Quốc (xem Bảng 1). Giá trị trung bình của tất cả các acid amin thiết yếu cao nhất trong khô dầu đậu nành từ Brazil, Mỹ và Ấn Độ, và thấp nhất là từ Trung Quốc.
Tỷ lệ tiêu hóa của protein thô và các acid amin

Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn (SID) của protein thô và các acid amin trong khô dầu đậu nành từ Mỹ cao hơn so với từ Brazil, Argentina và Ấn Độ (xem Bảng 2). Không có sự khác biệt SID của các acid amin giữa khô dầu đậu nành từ Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, SID của protein thô trong khô dầu đậu tương của Mỹ cao hơn so với Trung Quốc. SID của hầu hết các acid amin không khác nhau giữa các mẫu khô dầu đậu nành từ Argentina, Brazil và Ấn Độ.

Bảng 2 – Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn của protein thô và các amino acid trong khô dầu đậu nành từ Trung Quốc, Argentina, Brazil, Mỹ, và Ấn Độ.
ᵃ⁻ᶜ trong cùng một hàng, các giá trị mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê  (P< 0.05).


Tóm tắt một số điểm chính:
Sự khác biệt về điều kiện phát triển và di truyền ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu hóa của các mẫu khô dầu đậu tương từ các quốc gia khác nhau.
Khô dầu đậu nành từ Trung Quốc chứa ít protein và các amino axit thiết yếu so với khô dầu đậu tương từ Mỹ, Brazil, hay Ấn Độ.
Tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng chuẩn protein thô và các acid amin trong khô dầu đậu tương của Mỹ và Trung Quốc tương tự nhau, và nhìn chung là cao hơn khô dầu đậu nành của các quốc gia còn lại là Argentina, Brazil và Ấn Độ.

Nguồn: Pigprogress
Biên dịch: Acare Vn Team

kỹ thuật khác


Please upgrade IE 8+, Download here