STRESS DO CAI SỮA TRÊN LỢN CON: CHÚNG TA BIẾT GÌ VÀ CẦN LÀM GÌ?


Tác giả: John Pluske

(Acare) Những thay đổi khi cai sữa có thể mang lại những tác động bất lợi đáng kể đến cấu trúc và chức năng đường tiêu hóa của lợn con. Sự khác biệt giữa con đực và con cái (dị hình giới tính), trọng lượng cai sữa và tuổi cai sữa đóng một vai trò quan trọng.

Lợn con , lợn cai sữa thường sẽ trải qua những thay đổi về dinh dưỡng, tâm lý và môi trường liên quan đến thực tiễn sản xuất bao gồm thay đổi khẩu phần, tách khỏi chuồng nuôi, trộn lẫn lợn con không cùng lứa, di chuyển / vận chuyển, và (hoặc) thay đổi nhiệt độ và các chỉ tiêu chất lượng không khí. Những thách thức đột ngột (thường xuyên), đồng thời này (yếu tố gây stress) nói chung không chỉ làm giảm lượng ăn vào và giảm tỷ lệ tăng trưởng sau cai sữa mà còn có thể gây ra những tác động bất lợi đáng kể đến cấu trúc và chức năng đường tiêu hóa (GIT) .Tình trạng bất ổn sau cai sữa có thể ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch và gây ra bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi của lợn, đồng thời có thể gây ra hậu quả lâu dài đối với lợn con về năng suất, tỷ lệ sống sót, tình trạng bệnh tật và phản ứng với các tác nhân gây stress sau này trong cuộc đời của chúng. Những cải tiến về dinh dưỡng, chuồng trại và môi trường, sức khỏe và quản lý đã giảm thiểu một số ảnh hưởng của stress khi cai sữa, nhưng dù sao đi chăng nữa, cai sữa trong hầu hết các điều kiện thương mại vẫn là một điểm trừ lớn trong việc sản xuất do chưa hiểu rõ được các cơ chế cụ thể điều chỉnh tính nhạy cảm với chức năng GIT do stress và hậu quả của nó đối với sự tăng trưởng và bệnh tật trên lợn con.

Chúng ta muốn giảm bớt gánh nặng cho lợn con cai sữa càng nhiều càng tốt theo cách tự nhiên. Các yếu tố chính cần thực hiện để giúp lợn con chuyển đổi từ môi trường bú sữa mẹ sang môi trường sau cai sữa một cách thuận lợi nhất, bao gồm:
Môi trường vật lý (ví dụ, quy trình khử khuẩn và hong khô thích hợp)
Nhiệt độ (giữ lợn con mới cai sữa ở vùng nhiệt đới từ 28-30°C ngay sau khi cai sữa)
Chuyển đổi dinh dưỡng và thức ăn (ví dụ: làm quen với thức ăn trước khi cai sữa, hình thức và loại thức ăn được cung cấp, cách bày trí thức ăn và nước)
Phân nhóm / cấu trúc quần thể (ví dụ: mật độ nuôi chính xác)
Quản lý sức khỏe (ví dụ, quan sát các dấu hiệu sức khỏe kém, hoặc các dấu hiệu về sức khỏe sắp xảy ra, xác định (các) biện pháp khắc phục thích hợp).

Đặc biệt, lợn con nhẹ hơn / nhỏ hơn trong giai đoạn cai sữa cần được ưu tiên quan tâm và chăm sóc hơn vì chúng rất có thể sẽ phải vật lộn nhiều hơn (nhưng không phải lúc nào cũng vậy) để thích nghi với việc cai sữa.

Những yếu tố này đã được công nhận rõ ràng, và nói chung, các nhà sản xuất sẽ thực hiện những yếu tố trên để giảm mức độ ảnh hưởng tiêu cực của việc cai sữa trong sản xuất. Tuy nhiên, những thực hành này sẽ không thể ngăn chặn tuyệt đối các biến cố ở lợn con cai sữa như đánh nhau (để thiết lập thứ bậc quần thể), lượng ăn vào ít và thay đổi; và bệnh tật sau khi cai sữa. Những ảnh hưởng này hiện có liên quan rõ ràng đến sự nhiễu loạn do stress của GIT, bao gồm khả năng kích thích của hệ thần kinh ruột, kích hoạt và giải phóng tế bào viêm, tăng tính thẩm thấu GIT, và (hoặc) dẫn đến hậu quả là tiêu chảy. Nghiên cứu về 'trục não-ruột' thực sự đã tiết lộ những tác động sâu sắc mà stress có thể có tín hiệu diễn ra giữa GIT và hệ thần kinh trung ương, liên quan đến mối quan hệ chặt chẽ giữa cấu trúc và chức năng GIT, hệ thống miễn dịch niêm mạc và thần kinh ruột, và hệ vi sinh vật. Các mối liên hệ với tuổi của lợn con khi cai sữa, dị hình giới tính và các yếu tố trước khi cai sữa cũng đã được thiết lập, và việc hiểu biết thêm về các cơ chế cơ bản này có thể hỗ trợ các chiến lược thực tiễn để giảm hơn nữa những thách thức khi cai sữa.

Bằng chứng hiện nay chỉ ra rằng các biến cố căng thẳng diễn ra sớm hơn trong cuộc đời của lợn con, gây ra tình trạng rối loạn chức năng GIT khởi phát sớm hơn có thể gây ra những hậu quả có hại suốt đời. Nhìn chung, lợn con cai sữa dưới 20 ngày tuổi có nhiều biểu hiện xấu trong quá trình cai sữa so với lợn con cai sữa ở độ tuổi lớn hơn.Điều này đặt ra câu hỏi: độ tuổi nào là độ tuổi cai sữa thích hợp nhất trong điều kiện sản xuất thương mại ngày nay?. Dựa trên công trình nghiên cứu của Main và các đồng nghiệp vào đầu những năm 2000, Faccin và các đồng nghiệp trong một hệ thống sản xuất đa địa điểm thương mại ở Brazil cũng đã nghiên cứu về các tác động đối với năng suất của lợn con trong việc tăng độ tuổi cai sữa đối với năng suất (ở các lứa 19, 22, 25 hoặc 28 ngày tuổi), làm ảnh hưởng đến tỷ lệ bụng giết mổ và tỷ lệ thở bụng ở lợn trong chăn nuôi thương phẩm. Kết quả của việc nghiên cứu cho thấy việc tăng tuổi cai sữa đã cải thiện năng suất tổng thể (xem Bảng 1), và mặc dù năng suất trọn đời của lợn không bị ảnh hưởng bởi phạm vi độ tuổi cai sữa được nghiên cứu, những tác động tích cực thích hợp đối với lợn sơ sinh và sự gia tăng số lượng lợn xuất chuồng nhờ tỷ lệ loại bỏ thấp, ở đây muốn nói là độ tuổi tối ưu là đối với lợn con cai sữa 25 ngày tuổi. Colson và các đồng nghiệp ở Pháp trước đó đã hỗ trợ nghiên cứu những dữ liệu này và đã chỉ ra rằng, lợn con cai sữa vào 21 ngày tuổi sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực hơn về tốc độ tăng trưởng và phản ứng nội tiết căng thẳng hơn so với cai sữa lúc 28 ngày, mặc dù ở cả hai nhóm cai sữa đều có những biểu hiện rối loạn hành vi.

Bảng 1. Ảnh hưởng của tuổi cai sữa đến trọng lượng xuất chuồng của mỗi con lợn cai sữa trong ba kịch bản thị trường (sau khi được Faccin và cộng sự nghiên cứu năm 2020).

 

Độ tuổi lợn con

(ngày tuổi)

Xác suất biến cố, P <

Trọng lượng xuất chuồng trên từng lợn con cai sữa (1)

19

22

25

28

SEM

Tuyến tính

Bậc hai

Ngày cố định (kg) (2)

102.8

109.0

118.0

120.6

2.73

<0.001

0.266

Tuổi cố định (kg) (3)

112.1

115.1

121.1

120.6

2.84

<0.001

0.286

Trọng lượng cố định (kg) (4)

121.1

125.2

128.1

129.0

1.32

<0.001

0.137

Chú thích:

(1)Trọng lượng xuất chuồng trên mỗi lợn con cai sữa = (BW cuối cùng * số lợn cuối cùng trên mỗi chuồng) / Số lượng lợn con cai sữa cần thiết để lấp đầy chuồng vỗ béo.
(2) Ngày cố định: BW cuối cùng lúc 94 ngày sau khi nuôi trong chuồng lợn vỗ béo.
(3)Tuổi cố định: tất cả các thử nghiệm trên lợn con cai sữa đạt 164 ngày tuổi.
(4)Trọng lượng cố định: tất cả các nghiệm thức đạt 135 kg BW trên thị trường.
(chú thích: BW = trọng lượng cơ thể).

Như chúng ta thấy, hiện nay, ngày càng nhiều nhà chăn nuôi kéo dài độ tuổi cai sữa trung bình cho lợn con sao cho phù hợp với GIT tăng trưởng và chức năng hơn, giúp hỗ trợ quá trình chuyển đổi sau cai sữa.

Một câu hỏi khác là tuổi cai sữa so với trọng lượng khi cai sữa, với cảm giác chung là lợn con nặng hơn ở cùng độ tuổi cai sữa có thể xử lý tốt hơn các tác nhân gây stress sau cai sữa; tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu xem xét yếu tố này. Nhận thấy được rằng các chiến lược bố trí lợn con sơ sinh, đặc biệt là khi bắt đầu cho ăn đã được xác nhận là có thể ảnh hưởng đến hành vi, tập tính và kết quả xuất chuồng. Nói chung, cai sữa theo nhóm có trọng lượng thay đổi so với nhóm có trọng lượng đồng đều có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến năng suất tổng thể của lợn sơ sinh, mặc dù lợn nặng cân hơn khi cai sữa ở cùng lứa tuổi dường như bị tác động tiêu cực hơn so với lợn có cân nặng trung bình hoặc nhẹ hơn do những thách thức sau cai sữa, có thể do chúng dành nhiều thời gian để thiết lập thứ bậc quần thể.

Giới tính từ lâu đã được biết đến như một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với một số bệnh ở người, do đó không có gì ngạc nhiên khi có sự khác biệt giữa con đực và con cái (hiện tượng dị hình giới tính) cũng xuất hiện ở lợn con. Nhận thấy ở lợn sơ sinh và các loài khác, sự khác biệt về miễn dịch xuất hiện rất sớm trong cuộc đời, ngay cả trong giai đoạn trước khi được sinh ra. Giống cái sinh non có ít bệnh nghiêm trọng hơn và được cải thiện ở nhiều bệnh lý hơn so với giống đực cùng loại. Nói chung, mặc dù vẫn còn cần nhiều nghiên cứu hơn, nhưng lợn cái cho thấy khả năng kích hoạt thần kinh và miễn dịch cao hơn, tăng tính thẩm thấu ruột và tăng tỷ lệ tiêu chảy sau khi cai sữa so với đồng loại giống đực của chúng, nhưng dường như tỷ lệ tử vong thấp hơn so với lợn đực hoặc lợn đực giống. Điều này cho thấy phản ứng GIT tăng cao ở giống cái có thể mang lại lợi thế hơn giống đực về khả năng sống sót.

Nghiên cứu của Burdick Sanchez và những người khác mà trong đó lợn cái hoặc lợn đực cai sữa bị nhiễm vi khuẩn Salmonella typhimurium báo cáo rằng lợn cái có phản ứng nhiệt độ trong phúc mạc cao hơn, số lượng tế bào lympho và basophil lớn hơn, nhưng hematocrit, tiểu cầu, toàn bộ máu trắng số lượng tế bào và bạch cầu trung tính giảm hơn so với lợn đực. Lợn con cai sữa giống cái dường như tạo ra phản ứng ở giai đoạn cấp tính mạnh hơn đối với thử thách so với lợn đực mà không ảnh hưởng đến bệnh tật  hoặc chuyển mô hoặc loại bỏ  Salmonella, điều này cho thấy việc quản lý riêng biệt lợn cái và lợn đực có thể tác động đáng kể đến việc quản lý sức khỏe của đàn trong giai đoạn cai sữa / giai đoạn đầu sau thời kỳ cai sữa.

Cần nghiên cứu thêm để xác định xem liệu dị hình giới tính ở lợn con có thể được khai thác để làm lợi thế thương mại hay không, ví dụ, cho ăn theo khẩu phần dành riêng cho giới tính (giả sử phân nhóm theo giới tính sau khi cai sữa), kiểm tra ảnh hưởng của probiotics và prebiotics đối với thành phần và chức năng của hệ vi sinh vật, kết quả bệnh tật và hệ thống miễn dịch, nhưng nếu có thể đạt được các hiệu ứng lặp lại, thì điều này có thể giúp tối ưu hóa chức năng cả đời ở cả hai giới tính.

Khái niệm “sức khỏe đường ruột” đã được thiết lập tốt và thích hợp đối với lợn con, nhưng cơ sở sinh học cơ bản của nhiều vấn đề rối loạn liên quan đến stress ở lợn vẫn còn tương đối kém hiểu biết. Nghiên cứu sâu hơn sẽ giúp làm sáng tỏ thêm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của lợn đối với stress để có thể đưa ra các chiến lược tiếp theo nhằm giảm tác động tiêu cực mà nó gây ra đối với sản xuất.


Nguồn: pig333.cm
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác