SỬ DỤNG DẦU ĐẬU NÀNH CÓ HÀM LƯỢNG OLEIC CAO TRONG KHẨU PHẦN ĂN CHO LỢN CHOAI – VỖ BÉO.
Việc cho lợn ăn thức ăn bổ sung chất béo là một thực tế phổ biến trong ngành chăn nuôi lợn và có thể giúp cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm lượng ăn vào; tuy nhiên, lipid trong khẩu phần cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thành phần của thịt lợn. Dầu đậu nành có hàm lượng oleic cao là một nguồn chất béo tiềm năng cho khẩu phần ăn của lợn do hàm lượng axit oleic cao, được coi là có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng mỡ. Mục tiêu của nghiên cứu hiện tại là đánh giá ảnh hưởng của việc cho ăn các mức dầu đậu nành oleic cao đối với năng suất tăng trưởng và các đặc điểm của thân thịt. Tổng số 288 con lợn được nuôi trong hai khu riêng biệt được phân vào một trong bốn khẩu phần ăn có chứa 25% DDGS, 2% dầu đậu nành oleic cao, 4% dầu đậu nành oleic cao hoặc 6% đậu nành oleic cao. Lợn được cho ăn trong 98 ngày bằng hệ thống cho ăn 3 pha. Lợn được cân riêng từng con và lượng ăn vào được ghi lại trong suốt quá trình thử nghiệm để tính toán lượng ăn vào trung bình hàng ngày và tỷ lệ thức ăn với tăng trọng. Tổng cộng 144 con lợn đã được vận chuyển đến phòng thí nghiệm mổ khảo sát để tính năng suất thân thịt.

Sự khác biệt về hiệu suất tăng trưởng đã được quan sát thấy, với những con lợn được cho ăn DDGS cho thấy lượng thức ăn tổng thể trung bình hàng ngày cao hơn 0,21, 0,18 và 0,28 kg / ngày so với khẩu phần dầu đậu nành có hàm lượng oleic cao 2%, 4% và 6%, tương ứng. Lợn cho ăn chế độ ăn 6% dầu đậu nành oleic cao có tỷ lệ tăng trưởng / thức ăn cao hơn so với lợn ăn DDGS và chế độ ăn 2% dầu đậu nành oleic cao nhưng không khác với lợn ăn 4% dầu đậu nành oleic cao. Hơn nữa, sự khác biệt về các đặc điểm thân thịt đã được quan sát thấy. Khối lượng thân thịt nóng cao hơn ở lợn ăn khẩu phần dầu đậu nành có hàm lượng oleic cao 6% so với lợn ăn khẩu phần DDGS và 2% dầu đậu nành oleic cao, trong khi lợn ăn dầu đậu nành có hàm lượng oleic cao 4% không khác biệt ở hai chỉ tiêu. Ngoài ra, những con lợn được cho ăn 4% và 6% dầu đậu nành có hàm lượng oleic cao tạo ra thân thịt béo hơn với lượng nạc không có mỡ đã được tiêu chuẩn hóa.

Nhìn chung, những con lợn được cho ăn 2% dầu đậu nành oleic cao đã giảm lượng thức ăn trung bình hàng ngày với độ dày mỡ lưng và nạc tiêu chuẩn hóa tương tự so với những con lợn được cho ăn DDGS. Tuy nhiên, những con lợn được cho ăn 4% và 6% dầu đậu nành có hàm lượng oleic cao không chỉ có sự cải thiện về lượng thức ăn trung bình hàng ngày và tỷ lệ tăng trọng / thức ăn mà còn tăng độ dày mỡ lưng.

Nguồn: Gaffield KN, Boler DD, Dilger RN, Dilger AC, Harsh BN. Ảnh hưởng của việc cho lợn ăn dầu đậu nành có hàm lượng oleic cao đối với năng suất tăng trưởng và đặc điểm thân thịt. Tạp chí Khoa học Động vật. Năm 2022; 100 (3): skac071.

Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác