Sự khác biệt về khả năng tiêu hóa năng lượng giữa heo nái và heo nái tơ

Acare VN - Không có sự khác biệt về các chỉ tiêu tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến trên toàn đường tiêu hóa (ATTD) của năng lượng thô, vật chất khô, chất hữu cơ hoặc NDF khi cho heo nái ăn gấp 3.5 và 1,5 lần nhu cầu duy trì.


Khả năng tiêu hóa năng lượng trong khẩu phần ăn của heo nái mang thai hiệu quả hơn heo nái tơ đang phát triển. Một nghiên cứu gần đây của Đại học tổng hợp Illinois đã làm sáng tỏ một số lý do tại sao.

"Có một số yếu tố có thể giải thích sự khác nhau về khả năng tiêu hóa năng lượng giữa heo nái và heo nái tơ", Hans Stein, giáo sư khoa Khoa học Động vật và Khoa học dinh dưỡng tại Đại học tổng hợp Illinois nói.

“Heo đang phát triển được phép ăn nhiều theo nhu cầu của chúng, nhưng heo nái cần phải hạn chế lượng ăn vào. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu chất dinh dưỡng từ đường tiêu hóa và do đó làm tăng hiệu quả tiêu hóa,” ông nói.

Stein và tiến sĩ Gloria Casas đã thiết kế một thí nghiệm để tách biệt các tác động của giai đoạn sinh lý và mức tiêu thụ thức ăn. Cho 24 heo nái tơ đang phát triển ăn khẩu phần có chứa bắp, khô dầu đậu nành và cám gạo với mức gấp 3.5 lần nhu cầu duy trì, 24 con heo nái mang thai ăn khẩu phần tương tự với mức gấp 3.5 lần nhu cầu duy trì, và 24 con heo nái khác ở mức 1.5 lần nhu cầu duy trì.

Heo nái mang thai có tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến trên toàn đường tiêu hóa (ATTD) của năng lượng thô và chất hữu cơ trong khẩu phần cao hơn ở heo nái tơ đang phát triển, nhưng ATTD của chất khô và chất xơ không tan không bị ảnh hưởng bởi giai đoạn sinh lý của động vật. Heo nái chửa tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng khẩu phần ăn lớn hơn ở heo nái mang thai so với heo nái tơ.

“Kết quả khẳng định rằng có sự khác biệt về khả năng tiêu hóa năng lượng và dinh dưỡng giữa heo nái và heo tơ đang phát triển”, Stein nói. "Tuy nhiên, họ đưa ra bằng chứng chống lại giả thuyết rằng lượng ăn vào là nguyên nhân của sự khác biệt."

Trên thực tế, không có sự khác biệt về các chỉ tiêu ATTD của năng lượng thô, vật chất khô, chất hữu cơ hoặc NDF khi cho heo nái ăn gấp 3.5 và 1,5 lần nhu cầu duy trì. Cũng không có sự khác biệt về mật độ năng lượng tiêu hóa và năng lượng chuyển hóa.

“Khả năng tiêu hóa năng lượng trong khẩu phần ăn cho heo nái tăng lên đã được giải thích bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm việc lên men chất xơ hiệu quả hơn trong ruột già,” Stein nói. “Tuy nhiên, những kết quả này là bằng chứng chống lại lời giải thích đó. Heo nái không tiêu hóa chất xơ tốt hơn so với heo nái tơ đang phát triển. ”

Stein đưa ra một lý do khác của sự khác nhau về khả năng tiêu hóa năng lượng giữa heo nái và heo nái tơ. "Có thể heo nái tiêu hóa tinh bột hoặc chất béo hiệu quả hơn so với heo nái tơ đang phát triển, nhưng chúng ta cần phải nghiên cứu thêm bằng ống dò hồi tràng trên động vật để kiểm tra giả thuyết đó."

Biên dịch: Ecovet Teamkỹ thuật khác