Tăng thêm giá trị cho khẩu phần có lúa mạch

Emmy Koeleman
Biên tập viên: All About Feed & Dairy Global

Dữ liệu và các phân tích mới từ một cuộc khảo sát các mẫu lúa mạch từ khắp vùng Alberta sẽ giúp các nhà sản xuất và ngành chăn nuôi Canada nhận biết được nhiều điều hơn từ nguyên liệu thức ăn quan trọng này.

Cuộc khảo sát được dẫn dắt bởi Canadian Bio-Systems Inc. (CBS Inc.) Đại học Manitoba, với sự hỗ trợ thu thập mẫu từ Ủy ban lúa mạch Alberta.

Lúa mạch
Trong khảo sát lúa mạch 2017-2018, các mẫu được thu thập bởi Ủy ban lúa mạch Alberta từ các địa điểm trên khắp Alberta sau khi hoàn thành mùa thu hoạch năm 2017. Ảnh: Dreamstime

Tiến sĩ Anangelina Archile, Giám đốc dịch vụ kỹ thuật của CBS Inc., cho biết: “Ngày nay chúng ta có cơ hội tuyệt vời để có thêm dinh dưỡng và lợi ích từ thức ăn lúa mạch. “Vì vai trò nổi bật của nguồn thức ăn này, đặc biệt ở Tây Canada, những cải tiến mà chúng tôi đưa ra có thể có tác động tích cực rất mạnh đến kinh tế và khả năng cạnh tranh của chăn nuôi ở khu vực này và các khu vực trọng yếu khác. Nhưng để tận dụng tối đa thức ăn lúa mạch, trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về thành phần dinh dưỡng thực tế của nó ở mức độ sâu hơn. Đó là mục tiêu của cuộc khảo sát lúa mạch mới này. ”

Hiểu sâu hơn về thành phần dinh dưỡng
Trong khảo sát lúa mạch 2017-2018, các mẫu được thu thập bởi Ủy ban lúa mạch Alberta từ các địa điểm trên khắp Alberta sau khi hoàn thành mùa thu hoạch năm 2017. Sau đó tất cả các mẫu được phân tích tại Khoa Khoa học Động vật của Đại học Manitoba. Quá trình này tạo ra nhiều dữ liệu về nhiều chỉ tiêu bao gồm tinh bột, protein, polysaccharides phi tinh bột (NSP) - xơ trung tính (NDF) hòa tan và không hòa tan và Phốt pho (phytate và không phytate).
Các kết quả cho ta hiểu biết sâu sắc hơn về thành phần dinh dưỡng của lúa mạch, ghép nối lại với nhau ta có thể tối đa hóa lợi ích của lúa mạch thông qua các chiến lược về khẩu phần bao gồm cả các tùy chọn công nghệ thức ăn tiên tiến. Tính trung bình, protein thô là 10,7% và thay đổi đáng kể với giá trị tối thiểu là 8,6% và giá trị tối đa là 15,3%. Hàm lượng tinh bột trung bình là 53,2% và tương tự như vậy cho thấy sự thay đổi đáng kể với giá trị tối thiểu là 48,9% và giá trị tối đa là 57,9%.

Hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn
NSP trung bình là 17%, với 72,9% không hòa tan trong nước và 27,1 tan trong nước. Các giá trị NSP, đặc biệt là thành phần hòa tan trong nước, lớn hơn nhiều so với tỷ lệ được xác định trong các cuộc điều tra lúa mì trước, với beta-glucan là NSP tan trong nước chính của lúa mạch. “Điều này là quan trọng bởi vì chúng ta biết rằng mức beta-glucan trong chế độ ăn uống cao có thể làm tăng độ nhớt của chất chứa đường ruột của lợn và gia cầm, ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị thức ăn của lúa mạch,” Archile nói. "Tuy nhiên, biết điều này, các nhà sản xuất có thể sử dụng công nghệ, chẳng hạn như các công thức enzyme tùy chỉnh cho mục đích này, để thủy phân beta-glucans và do đó làm tăng đáng kể dinh dưỡng và năng lượng sử dụng được."
NDF trung bình là 13,6%, thấp hơn một chút so với giá trị ước tính thông thường, tuy nhiên điều này vẫn tương đối cao so với NDF của các loại cây lương thực khác như lúa mì, có NDF ước tính khoảng 9,31% và ngô, có ước tính NDF vào khoảng 10,4%. “Lúa mạch có nhiều thành phần khó tiêu hóa hơn, chẳng hạn như chất xơ, so với các nguyên liệu thức ăn thông thường khác,” Archile nói. “Thông tin chúng tôi đã khám phá sẽ giúp chúng tôi hiểu những thành phần đó và cách giảm thiểu hoặc trung hòa chúng như những rào cản đối với giá trị thức ăn chăn nuôi. Chúng ta có các công cụ và chiến lược ngày hôm nay để thực hiện điều này. Kết quả khảo sát giúp cung cấp cho chúng tôi bản thiết kế về những gì chúng tôi đang đói mặt. Điều này sẽ giúp các giải pháp tiếp cận của chúng tôi chính xác hơn và hiệu quả hơn. ”

Giá trị cộng thêm cho khẩu phần chứa lúa mạch
Một phát hiện quan trọng khác là 50% hàm lượng phốt pho lúa mạch được gắn trong các phân tử phytate, không thể phân hủy được. Các nhà sản xuất thường bổ sung phốt pho vô cơ, một thực tế có thể tăng thêm chi phí đáng kể. Tuy nhiên, công nghệ thức ăn tiên tiến, chẳng hạn như một số công thức enzyme phytase và đa carbohydrase, có thể phân hủy các phân tử này và giải phóng phốt pho hữu cơ. "Điều này có thể ngay lập tức tăng thêm giá trị cho thức ăn lúa mạch và giảm chi phí bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải bổ sung," Archile nói. Các cuộc điều tra lúa mạch tiếp theo được lên kế hoạch trong những năm tiếp theo.

Nguồn: AllAboutFeed
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác


Please upgrade IE 8+, Download here