TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA THỨC ĂN VẪN TIẾP TỤC Ở CẤP ĐỘ TRANG TRẠI


Tác giả: Ioannis Mavromichalis


Không chỉ công thức thức ăn chăn nuôi mới có thể làm giảm lãng phí.

Đây là bài viết thứ ba của tôi viết về tính ổn định của thức ăn, và lần này tôi sẽ viết ngắn gọn hơn.

Những thảo luận về sự lãng phí này nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện có thật xảy ra với chính tôi trong sự nghiệp của mình. Tôi đã được một nhà chăn nuôi lợn mời làm một cuộc đánh giá thức ăn chăn nuôi. Trước khi COVID diễn ra, tôi đã yêu cầu được đi thăm các cơ sở chăn nuôi vì đây là cách tôi bắt đầu với một khách hàng mới. Khách hàng đã yêu cầu tôi đánh giá lại các công thức vốn đang rất tệ và đề xuất một số chất phụ gia hoặc những điều chỉnh về chất dinh dưỡng để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR).

Sau chuyến tham quan trang trại, tôi đã trả lại phí tư vấn của mình (tôi được trả trước). Tôi không thể tư vấn gì để cải thiện FCR khi lợn đang lãng phí ít nhất một phần ba lượng thức ăn xuống hố thải. Những máng ăn được chủ trại mua là loại rẻ, không có cửa điều chỉnh. Vì vậy, sàn chuồng đã bị phủ đầy thức ăn, những con lợn đang chơi đùa và nằm trên đó. Tôi đã khuyên họ nên tiết kiệm chi phí dùng để mời các chuyên gia tư vấn và dùng khoản chi phí đó mua những cái máng ăn hiện đại có cổng điều chỉnh kiểm soát lưu lượng thức ăn. Tôi biết rằng trại này sau đó đã mời các chuyên gia tư vấn khác và họ vẫn tiêu tiền theo cách như vậy, nhưng chưa bao giờ chi tiền để thay đổi máng ăn cho lợn của họ.

Không chỉ nhà thức ăn mới cần tập trung vào tính ổn định bằng cách giảm thiểu sự lãng phí (đây coi như là một bước đầu tốt đẹp). Toàn bộ chuỗi sản xuất cùng đi chung trên một con thuyền vì tất cả  được đánh giá chung là ngành chăn nuôi.

Nguồn: feedstrategy.com
Biên dịch: Acare VN Team

kỹ thuật khác