TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC THỨC ĂN CHO LỢN VÀ GIA CẦM ĐỂ ĐẠT NĂNG SUẤT VÀ LỢI NHUẬN TỐI ĐA

 

Acare VN Team

 

Thức ăn chiếm tới 70% tổng chi phí trong chăn nuôi lợn và gia cầm thương phẩm. Việc cân đối chi phí để đưa ra công thức thức ăn đáp ứng đủ dinh dưỡng cho vật nuôi là điều cốt yếu để đảm bảo năng suất và lợi nhuận. Tuy nhiên, không có công thức thức ăn phổ quát có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Công thức thức ăn tối ưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến vật nuôi, nguyên liệu và mục tiêu sản xuất.

 

Nhu cầu dinh dưỡng khác nhau giữa các loài và giai đoạn sản xuất

 

Nhu cầu dinh dưỡng của lợn và gia cầm phụ thuộc vào loài, giống, tuổi và giai đoạn sản xuất. Ví dụ, gà thịt có nhu cầu axit amin khác so với gà đẻ để tối ưu hóa tăng trưởng và đẻ trứng. Lợn con cần thức ăn giàu protein hơn so với lợn thịt. Thành phần dinh dưỡng lý tưởng thay đổi khi vật nuôi lớn lên và bước sang giai đoạn sản xuất mới.

 

Chất lượng và tính sẵn có nguyên liệu thức ăn thay đổi

 

Chất lượng và thành phần dinh dưỡng của nguyên liệu thức ăn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nguồn gốc, mùa thu hoạch, phương pháp chế biến và điều kiện bảo quản. Ví dụ, hàm lượng năng lượng và protein trong ngô và bột đậu tương có thể dao động giữa các lô hàng. Tính sẵn có và giá cả nguyên liệu tại địa phương cũng thay đổi theo thời gian. Việc dựa vào công thức thức ăn cố định trong điều kiện luôn thay đổi này thường dẫn đến thừa hoặc thiếu hụt dinh dưỡng.

 

Tùy chỉnh thức ăn theo mục tiêu sản xuất cụ thể

 

Công thức thức ăn tối ưu được điều chỉnh không chỉ dựa trên nhu cầu của vật nuôi mà còn cả mục tiêu sản xuất cụ thể của người chăn nuôi. Ví dụ, người nuôi gà thịt có thể điều chỉnh công thức thức ăn để tăng tốc độ tăng trưởng hoặc cải thiện hiệu quả chuyển hóa thức ăn. Ở lợn nái, thức ăn có thể được điều chỉnh để tăng số lợn con/ổ và tăng trưởng của lợn con. Chiến lược cho thức ăn để tối ưu hiệu quả sản xuất thì khác với chiến lược để tối ưu chất lượng sản phẩm hoặc sức khỏe vật nuôi.

 

Dinh dưỡng chính xác thông qua các giai đoạn thức ăn

 

Chương trình thức ăn nhiều giai đoạn, điều chỉnh công thức theo chu kỳ sản xuất, cho phép đáp ứng chính xác hơn nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi khi chúng lớn lên và nhu cầu thay đổi. Điều này ngăn ngừa thiếu hụt hoặc thừa dinh dưỡng trong các giai đoạn phát triển cụ thể để cải thiện hiệu quả. Thức ăn theo giai đoạn cho phép người chăn nuôi tối ưu hóa chi phí thức ăn trong từng thời kỳ. 

 

Tóm lại, tối ưu hóa công thức thức ăn lợn và gia cầm theo nhu cầu phát triển của vật nuôi, nguyên liệu có sẵn, và mục tiêu sản xuất cũng như khả năng tài chính của người chăn nuôi là chìa khóa để tối đa hóa năng suất và lợi nhuận. Cập nhật công thức và chương trình thức ăn theo giai đoạn chính xác là điều quan trọng để duy trì chế độ dinh dưỡng có lợi trong điều kiện nông nghiệp luôn thay đổi.

 

Tham khảo:

  • Lewis, A.J. et al. (2019). Precision nutrition for swine: Optimal protein and amino acid nutrition to maximize swine production. Animals Basel, 9(10), 822.
  • Choct, M. (2015). Feed mill management and quality control. Poultry Development Review, 30-38.
  • Pluske, J.R. (2013). Feed-and feed additives-as sources of food-borne pathogens and antibiotic resistance genes. Animal Feed Science and Technology, 180(1-4), 1-4.
  • Sell, J.L. (2011). Challenges of poultry nutrition to optimize protein deposition during coccidiosis. Poultry science, 90(1), 1-4.
  • Urriola, P.E. et al. (2018). Improving amino acid digestibility in soybean meal for swine through selective breeding. Journal of animal science, 96(8), 3247-3256.
  • This covers the key points on optimizing pig and poultry feed for increased profits. Let me know if you would like me to modify or expand on any part of the article. I can also add more sources and details as needed.

kỹ thuật khác