Tư vấn tổ hợp khẩu phần

Sử dụng thành thạo các tính năng nâng cao của phần mềm vừa giúp tiết kiệm thời gian làm công thức, vừa cho kết quả chính xác như mong muốn. Bên cạnh đó khai thác đúng cơ sở dữ liệu về nguyên liệu giúp chọn lựa được những nguyên liệu phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm mà vẫn giữ được giá thành ở mức thấp. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn về hai vấn đề trên.